2019-11-29 06:00Pressmeddelande

Fresh Intellivent har fått nya miljövänliga kläder

Fresh Intellivent nya förpackning består helt av papperFresh Intellivent nya förpackning består helt av papper

Nu ersätts plasten i förpackningarna till Fresh Intellivent badrumsfläkt med ett sundare materialval. Den nya förpackningen består helt av papper, vilket är bättre för miljön.

Fresh Intellivent nya förpackning består helt av papper Fresh AB tar nu bort plasten i förpackningen till Intellivent badrumsfläkt. Den nya förpackningen består av förnybar råvara och går att återvinna helt som papper, vilket har en bättre påverkan på miljön.

En viktig del av Fresh miljöstrategi är att minska växthusgasutsläppen och målet är att alla förpackningar ska bli återvinningsbara. Genom att göra om den tidigare förpackningen som delvis bestod av plast, minskas klimatpåverkan, säger Monica Törnqvist, Produkt- och Marknadschef på Fresh AB.

Mindre förpackningar

Den nya förpackningen är dessutom cirka 40 procent mindre än tidigare, vilket optimerar säljytan i butiker och gör att mindre onödig luft behöver transporteras.


Om Fresh AB

Fresh AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventilationsprodukter. Vi har sedan 70-talet levererat högkvalitativa lösningar och system för en bättre innemiljö till kunder över hela världen. Våra lösningar är konstruerade och tillverkade med optimal kvalitet för en hög driftssäkerhet och lång livslängd. Med en egen konstruktionsavdelning och tillverkning erbjuder vi korta ledtider och en hög flexibilitet. Företaget grundades 1969 i Gemla utanför Växjö i Småland, där det fortfarande är verksamt.

Kontaktpersoner

Monica Törnqvist
Produkt- och Marknadschef
Monica Törnqvist