2020-04-23 08:48Pressmeddelande

Fresh Advance FCX 90 - nytt värmeåtervinningsaggregat

värmeåtervinningsaggregat Fresh Advance FCX 90 hög energieffektivitet återvinningsgrad Tvättstuga grovkök förråd teknikrum toppanslutning
injustering  kontrollpanel App
högeffektiv motströmsväxlare
Fresh Advance FCX 90 är ett tyst värmeåtervinningsaggregat. Lämplig för villor, radhus, lägenheter upp till 150m². Aggregatet är avsett för montage på vägg i tvättstuga, grovkök eller teknikrum.

Fresh Advance FCX 90 - ett tyst värmeåtervinningsaggregat där teknik och funktion är i harmoni

Fresh lanserar nu Advance FCX 90 som är ett tyst värmeåtervinningsaggregat med hög energieffektivitet och hög återvinningsgrad. Aggregatet är avsett för montage på vägg i tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande. Har toppanslutning i vänster- eller högerutförande. Enkel och smidig användning och injustering via kontrollpanel eller App.

Advance FCX 90 säkerställer att luftflöden maximeras genom aggregatet, buller minimeras och energianvändningen likaså. Utgångspunkten har varit att aggregatet verkligen förbättrar livskvaliteten.

- Vi har strävat efter att göra Advance FCX 90 till den mest flexibla lösningen på marknaden. Advance FCX 90 är utformad för att erbjuda den högsta tillgängliga komforten och kundupplevelsen, säger Stefan Johnsson, Produktchef på Fresh AB.

Advance FCX 90 är utformad att vara så flexibel som möjligt för att täcka olika behov i hemmet. Med en programmerbar styrenhet är det möjligt att öka eller minska hastigheten beroende på temperaturer, luftfuktighet och årstid.

Automatiskt sommarbypass gör det möjligt att förse huset med sval uteluft som inte värms upp av värmeväxlaren, den varma inomhusluften ersätts då nattetid av sval uteluft.

Aggregatet har en högeffektiv motströmsväxlare gjord av tunna polyetenlameller. De täta lamellerna förhindrar att uteluft blandas med frånluft. En fördel med polyetenväxlare är att lamellerna inte deformeras vid en eventuell isbildning.

Advance FCX 90 är utrustade med automatiskt frostskydd; förvärmare för värmeväxlaren, för att säkerställa optimal drift även vid låga utomhustemperaturer.

https://fresh.se/produkter/varmeatervinning/fcxaggregat


Om Fresh AB

Fresh AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av ventilationsprodukter. Vi har sedan 70-talet levererat högkvalitativa lösningar och system för en bättre innemiljö till kunder över hela världen. Våra lösningar är konstruerade och tillverkade med optimal kvalitet för en hög driftssäkerhet och lång livslängd. Med en egen konstruktionsavdelning och tillverkning erbjuder vi korta ledtider och en hög flexibilitet. Företaget grundades 1969 i Gemla utanför Växjö i Småland, där det fortfarande är verksamt. För mer information besök gärna vår hemsida https://fresh.se.

Kontaktpersoner

Monica Törnqvist
Produkt- och Marknadschef
Monica Törnqvist