2020-05-12 10:55Pressmeddelande

Den galna psykiatrin

Formgivning: www.lillablatornet.seFormgivning: www.lillablatornet.se

Från piller och elbehandlingar till läkande samtal
Om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi
Johan Stiernstedt

Konsumtionen av psykofarmaka ökar lavinartat och så gör även sjukskrivningarna för psykiatriska diagnoser. Bland unga ökar även antalet självmord stadigt. Något är helt på tok inom psykiatrin, vilken mer eller mindre betraktar människan som en maskin. Det menar psykiatern och psykoterapeuten Johan Stiernstedt, som i boken Den galna psykiatrin beskriver en vårdapparat i förfall – men också hur utvecklingen kan vändas. Den galna psykiatrin ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar.

För alla de människor som söker sig till psykiatrin borde det vara en rättighet att få samtala om sitt inre när själen lider. Det är alltför lätt att få ett recept, men svårare att få samtalsstöd eller psykoterapi. Patienter möts av en medicinfixerad och överbelastad organisation som riskerar att behandla den ofta sårbara individen som en maskin.

Johan Stiernstedt är psykiater och leg. psykoterapeut. Han har länge arbetat som överläkare inom psykiatrisk öppenvård. De senaste tio åren har han huvudsakligen varit verksam som privatpraktiserande psykoterapeut. Boken grundar sig på hans erfarenheter från de bägge yrkesrollerna.

"En debattbok om psykiatrins brister och möjligheter, personligt, mångsidigt och tankeväckande." Björn Wrangsjö, Docent i barn- och ungdomspsykiatri


Om Förlagshuset Siljans Måsar

Förlagshuset Siljans Måsar ger ut böcker för nyfikna. Fröet till förlaget såddes vid Siljan i Dalarna en kall oktoberkväll, 2008, en magisk afton där skrivandet tog form. "Siljan" i namnet står för naturens kraft och skönhet och "Måsar" för det inre, subtila perspektivet samt den andliga mognaden – en länk mellan det kända och det okända. Förlagshuset Siljans Måsar ger ut litteratur om existentiella frågor och verkar för en röst för de författare som skriver det goda och helande ordet. Som förlag ser vi även fram emot att få lyfta fram nya författare och förverkliga drömmen om att ge ut en egen bok. Kontakta oss gärna för mer information. info@siljansmasar.com

Kontaktpersoner

Yvonne Frank Månsson
Bokförläggare
Yvonne Frank Månsson
Ystad