PRESS


Utvalda poster

Om Förlagshuset Siljans Måsar

Förlagshuset Siljans Måsar etablerades 2008, vid Siljan, och är Sveriges ledande bokförlag för existentiell litteratur med svenska författare. Förlaget ger ut böcker för och om ökad medvetenhet och har som ambition att verka för de författare som skriver det goda och helande ordet. Fröet till förlaget såddes vid Siljan en kall oktoberafton, 2008, där ”Siljan” i namnet står för naturens kraft och skönhet och ”Måsar” för det subtila perspektivet, den inre rösten som aldrig ger upp. Som förlag förverkligar vi författardrömmar. Kontakta oss gärna för mer information.

Kontaktpersoner

Yvonne Frank Månsson
Bokförläggare
Yvonne Frank Månsson
Ystad