2019-08-12 12:33Pressmeddelande

Kajsa Dahlerus - ny förhandlingschef på Forena

Kajsa Dahlerus, foto: Niklas PalmklintKajsa Dahlerus, foto: Niklas Palmklint

Försäkringsbranschens fackförbund Forena har anställt Kajsa Dahlerus, senast förhandlare på Gröna arbetsgivare. Hon har mångårig erfarenhet av förhandling inom såväl fackliga som arbetsgivarorganisationer. 

- Jag har ett stort intresse för juridik och då särskilt arbetsrätten och det tvistelösningssystem som vi har i Sverige där förhandlingar är en viktig del.  Nu ser jag fram emot att jobba med dessa frågor utifrån Forenas fackliga perspektiv, säger Kajsa Dahlerus. 

De senaste åren har Kajsa Dahlerus haft rollen som förhandlare på Gröna arbetsgivare men också tidigare arbetat som ombudsman och tf förhandlingschef  på Finansförbundet. Hon har därför bred erfarenhet av så väl kollektivavtalsförhandling, avtalstecknande, rådgivning  och relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

- Jag är glad över att få välkomna Kajsa Dahlerus till Forena. Kajsa är jurist med lång erfarenhet av både kollektivavtalsförhandling och arbetsrätt som kommer att vara till stor nytta i det fortsatta arbetet med att utveckla villkoren för Forenas medlemmar. säger Andreas Westerius, kanslichef på Forena.

Den 1 november börjar Kajsa Dahlerus sin anställning som förhandlingschef på Forena.

För ytterligare information kontakta Andreas Westerius, 070-242 47 87.


Om Forena - försäkringsfacket

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Sedan 1919 har vi jobbat för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Vi är partipolitiskt obundna och en del av TCO.

Kontaktpersoner

Andreas Westerius
Andreas Westerius