2018-05-23 06:58Pressmeddelande

FTF avslutar delägarskap i tidningen Finansliv

Andreas Westerius, kanslichef FTFAndreas Westerius, kanslichef FTF

Försäkringsbranschens fackförbund FTF avslutar nu delägarskapet i tidningen Finansliv. Finansförbundet kommer fortsätta ge ut tidningen, medan FTF påbörjar en utredning om hur medlemskommunikationen kan stärkas ytterligare för att få förbundet att växa.

- Kongressen 2016 gav oss det viktiga uppdraget att få förbundet att växa. Det behöver vi göra för att värna den fackliga styrkan på lång sikt. Därför utreder vi nu hur medlemskommunikationen kan stärkas ytterligare. Vi ser fram emot att berätta om resultatet under hösten, säger Andreas Westerius, kanslichef på FTF.

Finansliv är en oberoende branschtidning som ges ut i tio pappersutgåvor per år. Tidningen har sedan 2010 samägts av FTF och Finansförbundet och givits ut som medlemserbjudande till förbundens medlemmar.

- Vi är stolta över den tidning vi gjort tillsammans med Finansförbundet och Finanslivs redaktion. Nu har det blivit dags att undersöka hur FTFs kommunikation kan spegla arbetslivet för våra medlemmar i försäkringsbranschen på ett ännu tydligare sätt, säger Andreas Westerius.

Tidningen Finansliv kommer fortsätta ges ut till Finansförbundets medlemmar. Från och med den 1 januari 2019 är avsikten att Journalisten AB, som ger ut Journalistförbundets medlemstidning, ska ta över hela produktionen av Finansliv. Journalisten AB tar då även över befintlig personal på Finansliv. Om Forena - försäkringsfacket

FTF - facket för försäkring och finans, är det största facket inom försäkringsbranschen. Våra medlemmar jobbar på försäkringsbolag, på banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.