2020-10-27 12:01Pressmeddelande

Försäkringen som försvann

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chefHåkan Svärdman, samhällspolitisk chef

Den statliga arbetsskadeförsäkringen eroderar allt snabbare. Trots att omkring 130 människor skadas på sitt arbete varje dag, och att antalet som skadas har ökat stadigt sedan 2009, minskar antalet skadedrabbade som beviljas ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Förra året beviljades endast 955 arbetsskadelivräntor. Det är åtta gånger färre jämfört med 2005. Även ersättningen har urholkats och brister också i jämställdhet. Män beviljas i högre utsträckning än kvinnor ersättning från försäkringen.

När allt färre beviljas ersättning är det inte förvånande att arbetsskadeförsäkringen levererar ett betydande överskott till statskassan på totalt 23 miljarder kronor sedan 2006. Ett överskott som skulle ha gått till att trygga och minska människor risker på jobbet. Denna dystra och allvarliga utvecklingen tecknas i fackförbundets Forenas rapport Försäkringen som försvann, som presenteras idag.

- Vi måste tyvärr konstatera att arbetsskadeförsäkringen är på väg att bli irrelevant för 5,5 miljoner arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden.  Regeringen, som ytterst är ansvarig för missförhållandena i arbetsskadeförsäkringen, har en moralisk skyldighet att omgående tillsätta en utredning som påbörjar reformeringen, där målet är en försäkring som ger människor upprättelse, trygghet och hopp, säger Forenas samhällspolitiske chef, Håkan Svärdman.

- Arbetsskadeförsäkringen är en viktig försäkring som syftar till att minska riskerna för arbetstagarnas hälsa, men till skillnad från många andra socialförsäkringar har den varit frånvarande i den politiska debatten under många år. Med rapporten vill vi rikta fokus på de försämringar som i tysthet har genomförts under de senaste två decennierna, säger Forenas ordförande Anders Johansson.

Forena menar också att försäkringsbranschen kan bidra till att upprätta försäkringen.

- När staten försummar sitt ansvar, som leder till att tusentals individer årligen berövas sin skadeståndsrättsliga ersättning, är det dags att överlåta ansvaret till försäkringssektorn genom att införa en lag om obligatorisk arbetsskadeförsäkring.  Reformens kostnader kvittas genom en sänkning av arbetsgivaravgifterna, säger Håkan Svärdman.

Läs mer i debattartikel som publiceras i Dagens Arena idag

Rapporten i sin helhet finns på www.forena.se/rapporter 

För information kontakta Lotta Linderson, vik presschef Forena och för ytterligare kommentarer kontakta Håkan Svärdman, 070-270 41 55Om Forena - försäkringsfacket

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Sedan 1919 har vi jobbat för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.


Kontaktpersoner

Håkan Svärdman
Samhällspolitisk chef
Håkan Svärdman
Lotta Linderson
Pressansvarig
Lotta Linderson