2019-09-02 05:19Pressmeddelande

Forena vill att SKL inför riktlinjer för likvärdig skolbarnsförsäkring

Håkan Svärdman, Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

35 av landets 290 kommuner har valt bort att försäkra sina grundskolelever på fritiden, visar en kartläggning från försäkringsfacket Forena. Nu föreslår Forena att SKL ska inför nationella riktlinjer för en likvärdig skolbarnsförsäkring.

- Barns försäkringsskydd ska inte avgöras av vilken kommun man bor i. Det är hög tid att införa nationella riktlinjer för en likvärdig skolbarnsförsäkring, en uppgift SKL borde axla, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena.

En intervjuundersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Forena visar att förslaget om likvärdig skolbarnsförsäkring har starkt stöd hos Sveriges föräldrar. 9 av 10 föräldrar i undersökningen vill att kommunerna ska ha en lagstadgad skyldighet att teckna skolbarnförsäkringar som ger ett likvärdigt skydd oavsett i vilken kommun man bor.

- Att få en ny lag på plats tar tid. Det snabbaste alternativet är att SKL samlar Sveriges kommuner kring gemensamma riktlinjer. Riktlinjerna bör utgå från att skolbarnsförsäkringen gäller dygnet runt eftersom fritiden är den mest olycksdrabbade tidpunkten i barns liv, säger Håkan Svärdman.

Forenas kartläggning visar att ett oförsäkrat barn som råkar ut för en skada som gör att barnet förlorar sin framtida arbetsförmåga endast får den lägsta ersättningen från Försäkringskassan. I år uppgår ersättningen till 12 920 kronor per månad efter skatt, vilket är strax under fattigdomsgränsen i Sverige. Med en skolbarnsförsäkring som gäller på fritiden kan en kompletterande ersättning för ekonomisk invaliditet utbetalas, som vanligtvis ligger på drygt 1,4 miljoner kronor. Det höjer den sammantagna ersättningen till 14 920 kronor per månad under de följande 60 åren.

Om kartläggningen
Kartläggningen av kommunernas skolbarnförsäkring är genomförd av Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena. Intervjuundersökningen är genomförd av undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Forena, och omfattar ett representativt urval av föräldrar med barn under 18 år. Sammantaget intervjuades 858 personer under perioden 22 maj - 5 juni 2019.

Kartläggningen och intervjuundersökningen ingår i Forenas nya rapport Vem försäkrar barnen? som publicerades i juni 2019. Hela rapporten finns att läsa här.

En debattartikel om Forenas förslag publicerades i Dagens Arena idag.

 


Om Forena - försäkringsfacket

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Sedan 1919 har vi jobbat för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Vi är partipolitiskt obundna och en del av TCO.