2023-03-17 08:47Pressmeddelande

Fiskarhedenvillan Bostad & Liljewall vinner tävling för Sveriges första NollC02-certifierade småhusgrupp

Renedering på villorna i Nyköping. Det vinnande förslaget för Sveriges första NollCO2-certifierade småhusgrupp i Arnö-Rosenhill i Nyköping.

I samarbete med Fiskarhedenvillan Bostad har Liljewall tagit fram det vinnande tävlingsförslaget för Sveriges första NollC02-certifierade småhusgrupp i Nyköping. Lärdomar från kontorens tidigare pilotprojekt, Villa Zero och Sköndalsvillan, ligger till grund för projektet och den kommande utvecklingen.

Projektet ska bidra med karaktärsfulla bostäder som underlättar ett hållbart liv i ett centralt och vattennära läge. En grupp av tio småhus kompletterar här bebyggelsen på Arnö-Rosenhill och formas i trädgårdsstadens anda med både gröna och sociala ambitioner.

Här skapas goda förutsättningar för gemenskap och möjligheten till delningsekonomi genom fordons- och redskapspool. Planlösningen med flexibla 3–7 rum och kök ger möjligheter för utveckling i livets olika skeden. Hemarbete och hemester, odling och vattenskörd är några av de aktiviteter bostäderna ska underlätta och här planeras för trädgårdar med artrikedom och biologisk mångfald.

– Vår ambition är att lägga grunden för ett liv i balans. Genom god gestaltning i detalj och helhet skapar vi en arkitektur som kombinerar tradition och innovation. Trä är genomgående materialet för fasad, tak och insida. Det ger trivsel och karaktär. Integrerade solceller och växthus av återbrukade fönster speglar den höga hållbarhetsambitionen, säger Lena Orrberg, uppdragsansvarig arkitekt på Liljewall.

Projektet kommer att certifieras för Svanen och NollCO2. Det innebär, mycket sammanfattat, att projektet blir klimatneutralt över sin livstid. Förnybar energi, välisolerat klimatskal, väl övervägda materialval, återbruk och genomtänkta lösningar för hela livscykeln krävs för att klara denna branschledande certifiering.

– Vi är glada över att ha vunnit markanvisningstävlingen och det förtroende vi därigenom fått som en bidragande aktör till Nyköpings utveckling. Vårt engagemang för klimatfrågan och den goda bostaden är stort och vi ser med tillförsikt på framtiden. Tillsammans med Liljewall bildar vi ett team som kan lösa de komplexa frågor som ett klimatneutralt projekt med låg energianvändning och social hållbarhetsprofil kräver, säger Marie Andersson, VD Fiskarhedenvillan Bostad.

 

Kontaktperson: 

Marie Andersson, vd Fiskarhedenvillan Bostad
marie.andersson@fiskarhedenvillan.se

 Om Fiskarhedenvillan

Husleverantören Fiskarhedenvillan har funnits sedan 1993 och levererar ungefär 650 villor varje år. Företaget omsätter cirka 1 miljard SEK. Bland våra medarbetare hittar du administratörer, arkitekter och ingenjörer. Vi arbetar med hållbarhet för vi vill att framtiden ska se tillbaka på oss som företag och tycka att vi gjorde bra saker. De hus som vi bygger idag kommer finnas kvar i flera generationer framåt, därför vill vi redan nu försöka matcha de krav som era barn och barnbarn kommer att ställa på ett hållbart boende. Vår högsta önskan är att alla våra kunder ska känna sig stolta över sitt hus. Inom Fiskarhedenvillankoncernen finns även Fiskarhedenvillan Bostad som är inriktat på att utveckla större markområden för radhus, parhus och villor.