2022-10-26 12:00Pressmeddelande

William Hedman slutar som ekonomichef

William Hedman har valt att säga upp sig från sin tjänst som ekonomichef i Falkenbergs kommun. William har jobbat som ekonomichef i sammanlagt 10 år mellan åren 2006 till 2013 och 2019 till 2023. Hans sista arbetsdag blir den 20 januari i nästa år.

Vad ska du göra nu?

– Jag går inte till någon annan tjänst. Jag kommer att ställa mig till arbetsmarknadenförfogande och för Falkenbergs kommun under våren och finnas till hands för att få in en ny ekonomichef på plats. Jag har även meddelat att jag gärna introducerar den kommande ekonomichefen för att denne ska komma på plats ordentligt.  

– Sedan är tanken att jag ska ägna mig mer åt livet i en större utsträckning än tidigare. Jag eftersträvar mer frihet och tid åt det som jag tycker är viktigt i livet som mitt barnbarn som just nu är sjörövare.

William har jobbat med olika uppdrag inom Falkenbergs kommun mellan åren 1999 och 2013. Han har även jobbat som ekonomidirektör på Region Halland och Sahlgrenska i Göteborg.

Vilka är dina bästa minnen från din tid i Falkenbergs kommun?

– Jag blev väldigt positivt överraskad över den utveckling som Falkenbergs kommun hade genomgått mellan 2013 och 2019. Under dessa år hade man rustat sig för de utmaningar som kommunen stod inför, både pandemin och nuvarande inflationen. Organisationen har en helt annan beredskap för tuffare utmaningar, tider och situationer idag än tidigare.

– Medarbetarna på ekonomiavdelningen. Det är en sammansvetsad och kompetent grupp människor som tog emot mig väldigt väl när jag kom tillbaka till kommunen 2019. Dom har utvecklats till en välfungerande ekonomiavdelning som kommer kunna möta framtidens utmaningar. 

Av alla de uppdrag som du haft i Falkenbergs kommun, vilket har varit det mest utmanande?

– Det var när jag skulle få ihop Falkenbergs kommuns bolag till en fungerande koncern. Bolagen låg under kommunen tidigare. Det måste jag påstå var det mest utmanande. Det var mellan 2001 och 2004.


Ämnen: Kommun

Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".

Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.
  • 0346 - 88 60 00