2021-12-09 08:35Pressmeddelande

Vinnare av kommunens priser inom kultur, idrott och hållbarhet 2021

En eldsjäl i Falkenbergs idrottsvärld, en kulturpristagare som sedan lång tid tillbaka riktat strålkastaren mot inlandet och ett företag som på mycket kort tid ställt om till hållbar produktion får kommunens priser 2021.

Falkenbergs kommun vill uppmuntra och premiera personer, organisationer och föreningar som bor och är verksamma i kommunen och som gör skillnad. Med de årliga priserna vill Falkenbergs kommun uppmuntra till hållbar utveckling och engagemang inom kultur och idrott. Nytt för i år är att miljöpriset utvecklats och blivit hållbarhetspriset. Vinnaren i varje kategori får diplom och 20 000 kronor i prispengar. Prisutdelning sker på kommunfullmäktiges möte 21 december. Nytt för i år är också att kommunen delar ut två priser inom arkitektur, men de priserna utses och delas ut först i vår.

– I år har vi – och så brukar det ju vara – stor spridning på pristagarna. Ett företag med huvudkontor i Falkenberg men med verksamhet över hela världen, och så två pristagare som gjort stor skillnad i Falkenberg. Det är en stor ära för oss att få dela ut de här priserna till våra inspirerande vinnare, som vi hoppas kommer visa vägen för fler, säger Yen Gunnarsson (S), kommunfullmäktiges ordförande, som varit med i juryarbetet för alla priserna.­

Pristagarna

Hållbarhetspriset: Absortech

Motivering: Absortech är en pionjär inom sitt område. Genom sitt arbete, att utveckla fuktabsorbenter med fokus på låg klimatpåverkan och cirkulär ekonomi, är de med och förändrar såväl spelregler som klimatavtryck i rätt riktning på en global marknad. Det gör Absortech till ett föredöme inom hållbarhet – i Falkenberg och inom sin bransch.

– Hållbarhetsfrågan blir viktigare och viktigare. Vi attraherar, globalt, nya kunder tack vare att vi aktivt arbetar med hållbarhet – den som inte jobbar hållbart kommer snart inte att accepteras som en leverantör till större företag, tror jag. Men att gå i bräschen innebär också att vi i större utsträckning måste ”leva som vi lär” och agera som föredöme. Vi hoppas också att vi kan inspirera andra. Vi satte upp ett mål och ett år senare har vi nått en milstolpe. Fler kan absolut göra samma sak, säger Rikard Kanmert, vd på Absortech.

Kulturpristagare: Inlandsbladet

Motivering: Inlandsbladet har under lång tid och med hög kvalitet förenat och engagerat invånarna i kommunens östra delar, med Krogsered som huvudort. En kulturgärning och samhällsinsats, som bygger på ideella krafter, värd att uppmärksammas.

– Vi på redaktionen är mycket glada över priset. Syftet med tidningen är att den ska vara betydelsefull för de boende i de tre inlandssocknarna och ta upp frågor som är relevanta för livsvillkoren här. Det är många som är involverade på olika sätt, jag hoppas att de alla delar glädjen med oss, säger Inger Karlsson, ansvarig utgivare.

Idrottspristagare: Diana Johansson, IF Böljan

Motivering: I fyrtio år har Diana spelat, varit ledare och eldsjäl i IF Böljan. Hon är en inspirerande ledare med hjärtat på rätta stället. Hennes stora engagemang får barn och ungdomar att känna sig betydelsefulla och delaktiga.

– Jag är jätteglad för priset! Men det känns inte som ett pris bara för mig, utan som ett pris för alla som är engagerade i IF Böljan. Jag har lagt mycket tid, men det har varit värt det alla dar i veckan. Jag minns när jag var med ett lag på Gothia Cup, och en av tjejerna sa ”Du, jag ska också bli ledare, så att jag får uppleva det här en gång till”, säger Diana Johansson.

Politikerna utser vinnare

Georgia Ferris (KD), som suttit i kommittéerna för idrott och kultur, tycker att det har varit svårt att välja pristagare i år. Många av nomineringarna har handlat om eldsjälar.

– Det ideella arbetet inom idrotten är så viktigt. Inte bara för att unga kan hitta och behålla ett intresse för idrott och uppleva laganda och gemenskap, utan också för att det är ett socialt sammanhang, och där behövs trygga vuxna. Diana Johansson är precis en sådan trygg vuxen, säger hon.

Som politiker har hon ofta mött Inlandsbladet. Ingen fråga är för stor eller för liten att bevaka.

– Jag tycker det är imponerande att tidningen hållit igång i 19 år och håller en så hög kvalitet. Den fyller en viktig samhällsfunktion och speglar all den aktivitet som finns i området. Den ger verkligen uttryck för en stor kärlek till bygden.

Rebecka Kristensson (S), ordförande i hållbarhetsutskottet, var med och valde ut årets hållbarhetspristagare:

– Det här är ett företag som funnits länge, 25 år, men som hänger med i utvecklingen och tar hållbarhetsfrågan på allvar. De visar vägen genom att vara ett exempel på att det går att ställa om snabbt, säger hon.

Läs mer om kriterierna för priserna här.

Kulturpriskommittén: Yen Gunnarsson (S) Georgia Ferris (KD), Dahn Persson (S), Lars Agbrant (M), Claes Bertil Claesson (C), Karl Gustaf Carlzon (S) och Lena Berglund (MP).

Idrottspriskommittén: Yen Gunnarsson (S), Georgia Ferris (KD), Dahn Persson (S), Lars Agbrant (L), Anita Gidén (V), Rikard Cavallini (L) och Agnes Polak Ljung (M).

Hållbarhetspriskommittén: Yen Gunnarsson (S), Charlotta Jonson (M), Bengt Hackberg (S) + Hållbarhetsutskottet: Rebecka Kristensson (S), Markus Dufwa (S), Markus Jörngren (MP), Kerstin Angel (C) och Rie Bolund (M).

Kontaktuppgifter:

Hållbarhetspriset: Rikard Kanmert 070-58 112 43

Kulturpriset: Inger Karlsson 0765-55 72 74

Idrottspriset: Diana Johansson 070-2357626

Politiker från priskommittéerna:

Yen Gunnarsson (S), samtliga tre priser: 070-875 41 78

Georgia Ferris (KD), idrott och kultur: 072-222 26 06

Rebecka Kristensson (S), ordförande hållbarhetsutskottet: 073-0887872


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".