2023-09-27 12:06Pressmeddelande

Pressinbjudan: Invigning av nya konstgräsplanen på Sloalyckan

Konstgräsplanen med Sloalyckan och Gruebäcken i bakgrundenKonstgräsplanen med Sloalyckan och Gruebäcken i bakgrunden

På torsdag den 28 september klockan 15–18 inviger Falkenbergs kommun tillsammans med Fabo, Sloalyckans områdesförening och Rinia IF den nya konstgräsplanen på Sloalyckan. Det bjuds på olika aktiviteter som musik, tal, korvgrillning och fotbollsmatch. Välkommen att fira dagen med oss.

Tid och plats

Torsdag 28 september
Klockan 15–18

Vi ses vid Sloalyckans konstgräsplan vid Utmarksvägen 9 F, där du går över Gruebäcken till grönområdet mellan Sloalyckan och Vindilen i Falkenberg

Parkering finns vid Utmarksvägen.

Medverkar gör representanter från kultur-, fritids- och teknikförvaltningen, FABO, Sloalyckans områdesförening, Somaliska föreningen, Rinia IF och politiker.

Program

15–15.30 Start – mingel och musik

15.30 – 15.45 Invigning med tal och bandklippning av Rebecka Kristensson (S), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden, tillsammans med representanter från föreningarna, Falkenbergs kommun och Fabo

15.45–16.15 Tipspromenad, grillning och ansiktsmålning

16.15–16.45 Fotbollsmatch – Ett lag bestående av Falkenbergs kommun (UngFbg) och polisen spelar mot barn och ungdomar

16.45–17.30 Prickskytte och strafftävling

17.30 –18 Prisutdelning och avslut

Om projektet

I det här projektet har flera aktörer samarbetat för att bygga en ny konstgräsplan i Sloalyckan. Falkenbergs kommun har ansökt om medel och har fått 100 000 kronor från Framtidsbanken, Falkenbergs Sparbank, för att finansiera detta projekt. De organisationer som deltog i projektet inkluderar Falkenbergs kommun, Fabo, Sloalyckans förening och Rinia IF.

Projektet involverade en rad olika insatser. Fabo har bidragit med 20 000 kronor, och Falkenbergs kommun ansvarade för att tillhandahålla konstgräset och ta hand om drift och skötsel. Sloalyckans områdesförening, Rinia IF och trygghetsarbetet kommer engagera sig genom att organisera olika aktiviteter på platsen.

Kort bakgrund

År 2007 byggdes en aktivitetsbana nära Fabos bostadsområde i Sloalyckan. Denna bana är och har varit en mycket viktig punkt för områdets barn och unga. Tyvärr togs det konstgjorda gräset bort för några år sedan.

Då ville de boende att banan skulle rustas upp med konstgräs igen. Målet är att främja mer fysisk aktivitet genom föreningslivet i området och att skapa bättre möjligheter för spontana lekar och aktiviteter på platsen.

Genom samarbetet mellan Falkenbergs kommun och Fabos trygghetsarbete i området är föreningslivet engagerat på flera sätt. När aktivitetsbanan förbättras öppnas fler möjligheter för barn och ungdomar att delta i fysiska aktiviteter genom föreningslivet och trygghetsarbetet, både organiserat och spontant, i deras närområde. Det innebär att fler barn och ungdomar kan ha en aktiv och rolig fritid genom fysiska aktiviteter, få nya vänner och ha en gemenskap med engagerade ledare inom föreningslivet. Detta främjar både deras fysiska och sociala välbefinnande.

Det bidrar också till att främja integration och brottsförebyggande arbete, vilket går helt i linje med idrottsrörelsens arbete i utsatta områden och den satsning som nu också görs av regeringen via idrottsrörelsen. En upprustning av aktivitetsbanan spås ge mycket goda förutsättningar för de boende, föreningslivet och trygghetsarbetet. Detta förväntas i sin tur ha positiva effekter på människors välmående, barns och ungas skolresultat, deras framtida arbetsliv, främja inkludering och bygga förtroende för samhället. En god utemiljö gör områden mer attraktiva för människor att leva och bo i.

Via trygghetsarbetet har projektet GoFbg vuxit fram med medel från bland annat Region Halland och Framtidsbanken, Falkenbergs Sparbank och RF SISU. Sloalyckans förening och Rinia IF stöder projektet och kommer att organisera ledarledda aktiviteter på platsen för barn och unga.

Målet med projektet är att skapa en mer attraktiv utemiljö för invånarna och främja fysisk aktivitet, social gemenskap och integration i området.

Kontakta gärna

Erika Yngveson, verksamhetschef Ungdom och civilsamhälle, kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
0346–88 68 29
erika.svensson@falkenberg.se

 Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.