2023-09-28 15:12Pressmeddelande

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Årstadskolan avvecklas

ÅrstadskolanÅrstadskolan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avveckla Årstadskolan. Kommunfullmäktige fattar beslut om Årstadskolan den 31 oktober.

Förslaget innebär att Årstadskolan avvecklas vid årsskiftet. Elever boende i Årstadskolans upptagningsområde övergår enligt förslaget till att tillhöra Söderskolans upptagningsområde i förskoleklass och årskurs 1–3 med start vårterminen 2024.  

Bakgrunden till förslaget är huvudsakligen att Årstadskolan har för få elever för att de ska kunna ges en kvalitativ och likvärdig utbildning som följer skollagen krav. Idag går det 20 elever på skolan i årskurs F-3, varav två började förskoleklass i augusti 2023. Enligt den aktuella befolkningsprognosen för Falkenbergs kommun ser elevantalet inte heller ut att förändras i någon större utsträckning de kommande åren.

- Det är alltid svårt att fatta beslut likt detta och jag förstår att det väcker mycket känslor. Men vi behöver förhålla oss till att det är så få elever på skolan att det är svårt att leva upp till skollagens krav och det har varit avgörande, säger Peter Dygården, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om avveckling av skolenheter. Den 31 oktober fattas beslutet om Årstadskolan.  

 Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Dan Randelid
Chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Dan Randelid
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Peter Dygården
Kommunikatör
Maria Pålsén
Presskontakt Barn och utbildningsförvaltningen