2022-06-22 07:41Pressmeddelande

Standardintegration skapar möjligheter för livsmedelsproducenter

För många små och medelstora producenter är det svårt att leva upp till dagligvarukedjornas krav på EDI för order och faktura. Ett samarbete mellan EDI Solutions och Extend Commerce — i kombination med Fortnox — förenklar nu processen och skapar ett samlat system för flera flöden.

Dagligvaruhandeln ställer höga krav på integration, tillgänglighet och leveranser. Här lämnas ingen plats åt manuella processer och genom integration mellan EDI Solutions och Extend Commerce har ett helt automatiserat flöde nu skapats. Samarbetet innebär att små och medelstora leverantörer som säljer till dagligvaruhandeln nu kan kombinera orderhantering, lager, inköp och fakturering helt integrerat — och på ett betydligt smidigare sätt.

— Den här kombinationen skapar en väldigt stark lösning för de kunder som jobbar mot de stora dagligvarukedjorna, säger Mathias Bredin, sälj- och marknadschef på Extend Commerce.

Ett kraftfullt erbjudande
Genom att integrera XTND BACKEND med EDI Solutions tjänster och expertis inom just EDI (Electronic Data Interchange) för orderhantering med dagligvaruhandeln underlättas vardagen för massor av leverantörer. Många har tidigare behövt flera, och onödigt krångliga och kostsamma system, för att göra något så enkelt som att sälja sina produkter. Nu kan istället XTND-plattformen utgöra kärnan för order, lager och inköp, med integration till Fortnox för ekonomi och fakturahantering.

– Fortnox har idag många kunder som jobbar mot dagligvarubranschen och har behov av att börja med EDI, så detta känns som en super spännande lösning då de nu via Extends och EDI Solustions standard integration kan göra detta snabbt och kostnadseffektivt, säger Johan Widenberg, partneransvarig Fortnox.

– Tre kunder är redan i uppstartsfasen, och det understryker kraften i erbjudandet, säger Mathias Bredin.

Här instämmer Christian Bergström, COO på EDI Solutions.

— Vi är mycket glada över att tillsammans med Extend Commerce kunna erbjuda en snabb och arbetsbesparande EDI-tjänst. Lösningen erbjuder både stora och små leverantörer till dagligvaruhandeln ett effektivt sätt att uppfylla dagligvarubranschens krav på EDI-kommunikation, och kommer att väsentligt förenkla våra gemensamma kunders vardag.

Fler möjliga användningsområden
Utöver livsmedelsproducenter ser Extend Commerce även aktörer inom hälsokost, inredning, hudvård och annat som säljs i landets större dagligvarubutiker, apotek och större kedjor som målgrupp.
— Vi tror på att den här lösningen kan skapa helt nya möjligheter även för de något mindre aktörerna, och att den i slutändan kan hjälpa dem att växa och skala upp.

En brygga mellan system och funktionalitet
Många tyngre aktörer inom fordons-, livsmedels- och läkemedelsindustrin använder fortfarande EDIFACT-format, vilket ofta innebär komplexa integrationer. Med den standardkoppling som EDI Solutions och Extend Commerce nu skapat förenklas hanteringen betydligt. Barriären för att kommunicera elektroniskt på ett professionellt sätt med dagligvaruhandelns aktörer som Ica, Coop och Axfood sänks. Det blir också enklare att skala upp och addera nya dagligvarukedjor i takt med att verksamheten växer.

– Användaren behöver nu inte fundera över – eller ens ta ställning till – vilket format som används, utan orderhanteringen och samtliga flöden hanteras via samma standardintegration. Processerna blir då desamma och hanteras i affärssystemet XTND BACKEND.

Enklare försäljning med ett samlat affärssystem
Tillsammans ger de tre systemen användaren möjlighet till en integrerad affärssystemslösning med full koll på lager, fakturering och inköp genom hela processen.

– Extra smidigt blir det om man säljer till fler aktörer förutom dagligvaruhandeln. Det kan bli både kostsamt, komplext och ganska svårt. Med vår lösning blir det istället väldigt enkelt att sälja produkter inom FMCG-segmentet (Fast Moving Consumer Goods) till flera olika kunder med varierande krav.

Kombinationen möjliggör, när den används fullt ut, ett affärssystem som dessutom kombinerar två system som många redan använder.

– Det har visat sig fungera väldigt bra och vi ser att vi kommer fylla ett stort behov hos flera livsmedelsproducenter och leverantörer.

Kopplingen är också ett exempel på när enskilda aktörer har varsin expertis men bestämmer sig för att samarbeta – och då hittar en helt ny lösning som är möjlig i just den kombinationen.

– EDI Solutions är experter på komplexa EDI-integrationer och har gedigen erfarenhet av att sätta upp kopplingar mot bland annat dagligvaruhandeln. Fortnox jobbar vi nära i väldigt många andra sammanhang, och tillsammans kan vi nu erbjuda en smidig och kostnadseffektiv affärssystemslösning för våra kunder, avslutar Mathias Bredin.


Om Extend Commerce

Extend Commerce är ett nav för alla dina ordrar, som kommer från olika kanaler som webbbutiker, marknadsplatser, e-post eller elektroniskt överförda. Extend gör det enkelt för dig att få kontroll över alla dina ordrar, på ett ställe. Extend Commerce effektiviserar & hanterar affärskritisk processer för ekonomi, lager, och orderinformation mot multipla partners, kanaler & marknader. Affärssystemet ger kontroll och realtids information samt inbyggd logik och intelligens för affärsprocessen.


Kontaktpersoner

Mathias Bredin
Head of Sales & Marketing
Mathias Bredin