2022-09-16 08:59Pressmeddelande

Nyhetsbrev från Extend Commerce, september 2022.

Spares kan växa ytterligare – med smartare logistik

Sedan 2015 säljer Spares Nordic reservdelar och tillbehör till mobiltelefoner, tablets och andra digitala enheter online. Både under eget namn, men också via teknikdelar.se och den nyligen förvärvade e-handelsplattformen batteriexpert.se. Volymerna är enorma och ordrarna fler än femtiotusen per månad. Målet är att växa ytterligare, och ett steg i den riktningen är ett nära samarbete med Extend Commerce.

– Spares är för oss en stor och professionell kund som har höga krav och stora ambitioner. De hanterar enormt stora volymer, har korta ledtider och arbetar i ständig förändring. Tillsammans har vi hittat en lösning som passar dem idag, och som de kan växa med över tid, säger Mathias Bredin, sälj- och marknadschef på Extend Commerce.

Samarbetet har inneburit att de tidigare systemen Microsoft Business Center och Specter ersatts av Extend Commerce som nu är helt integrerat med såväl B2C- som B2B-webbshop.


Standardintegration och EDI-koppling underlättar för livsmedelsproducenter

Dagligvaruhandeln ställer idag höga tekniska krav på sina leverantörer, och ofta behövs flera krångliga och kostsamma system för att göra något så enkelt som att sälja sina produkter.

Tillsammans med en extern partner har vi nu skapat en standardintegration som ger ett helt automatiserat flöde för order, lager och inköp. Extend Commere utgör helt enkelt kärnan för order och lager, och via koppling till Fortnox adderas även ekonomi och fakturahantering. Det blir också enklare att skala upp och addera nya dagligvarukedjor i takt med att verksamheten växer.

– Vi tror på att den här lösningen kan skapa helt nya möjligheter även för de något mindre aktörerna, och att den i slutändan kan hjälpa dem att växa och skala upp, säger Mathias Bredin, sälj- och marknadschef på Extend Commerce.


Tre nya kollegor inom Customer Success Management

Vi har välkomnat tre nya kollegor till Växjö-kontoret; Anton Bildh, tidigare inköpare på Foxway, Elin Åkesson, mediaentreprenör och Azem Nurkic som senast kommer från Visma där han jobbat med Onboarding av större kunder och redovisningsbyråer.

Anton, Azem och Elin blir nu en del av vårt implementations-team. Deras fokus blir Customer Success Management, och att lotsa nya kunder genom uppstarts- och implementationsfasen — och hitta nya möjligheter för oss att utvecklas tillsammans med våra kunder.

Elin Åkesson, Azem Nurkic och Anton Bildh, Extend Commerce

Elin Åkesson, Azem Nurkic och Anton Bildh, Extend Commerce

– Vi arbetar hela tiden för att effektivisera och förenkla användningen av våra system, och vi vill alltid ligga steget före i utvecklingen. Genom att ha ett nära samarbete med våra kunder kan vi arbeta ännu mer snabbfotat och proaktivt, säger Martin Fransson, Head of Implementation, på Extend Commerce.


Ett stabilt år, i en osäker tid

Varje år är unikt men detta sticker ut på flera sätt. Kriget i Europa och post-pandemins påverkan på globala försörjningskedjor har präglat tillvaron för många av våra kunder. Vi har kunnat fortsätta vårt långsiktiga och ständigt aktiva arbete för våra kunder, och ser nu en tillväxt med fler kunder.

Vi växer stabilt och utvecklar plattformen
Året inleddes starkt, trots fortsatta utmaningar med komponentbrist och ökad generell osäkerhet med anledning av det geopolitiska läget för många av våra befintliga och nya kunder. Intäkterna för Q1 och Q2 var den klart bästa hittills där omsättningen i perioden signifikant överstiger motsvarande period 2021. Tillväxten är driven av stark nykundsförsäljning av samtliga funktioner samt intäkter från integrationer.

Positivt gensvar från marknaden
Responsen på våra nya integrationer mot dagligvaruhandeln och API:er, så som Fortnox, CustomerOrder, har varit positiv från både stora och små kunder som jag har haft glädjen att träffa och tala med i olika forum. Marknaden genomgår en snabb teknikutveckling inom många områden och drivs mer mot snabbt Cloud och integrerade arbetsflöden. Arbetet med att stärka samarbetet och stötta våra kunder i deras affär gör nu att vi kommit dem närmare och vår förmåga att hjälpa kunderna i denna transformation ger oss en stark position på marknaden.

Stort intresse för vår tunga och kvalificerade EDI lösning mot dagligvarubranschen
Att bli leverantör till dagligvarubranschen (ICA, Coop etc.) kan vara ett viktigt steg för många små och medelstora företag när det kommer till expansion. Här är komplett och avancerad synkronisering av affärsdata kring order, inköp och saldo en förutsättning för att det skall fungera då precisionskraven samt kraven på t ex spårbarhet är höga.

Fördelarna med Extend Commerce ”synklösning” är många och har skapat ett stort intresse bland vår målgrupp. Bland annat slipper de bygga egna, kundunika kopplingar vilket ger lägre operativa kostnader och möjliggör en snabbare utrullning av sina produkter. Dessutom hanterar lösningen redan stora transaktionsmängder för flera kunder så både teknik och drift är testade samt ”validerad” så osäkerheten kring om saker faktiskt fungerar i produktion är 0%.

Sanktioner mot Ryssland och Belarus
Det är en självklarhet för oss att efterleva de rådande sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Detta inbegriper både indirekt och direkt försäljning, leveranser och support till kunder, underleverantörer samt partners. Extend Commerce har ingen exponering mot dessa marknader, varken på kund- eller leverantörssidan, och vi bedömer därför att sanktionerna inte har någon väsentlig påverkan på verksamheten.

Tydligt fokus i en osäker värld
Vi ser ett stort intresse för vår plattform och olika funktioner, vi stärker vår marknadsbearbetning och säkerställer att vi uppnår våra finansiella mål så att vi är en trygg och långsiktig leverantör till kritiska funktioner hos våra kunder. Detta känns tryggt.

Jag är också väldigt stolt över den drivkraft och tydliga kompass vi har och vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare, kunder och partner för er uthållighet och engagemang.


Hälsningar,
Gabriel Andersson, vd Extend Commerce

 


Om Extend Commerce

Extend är ett nav för alla dina ordrar, som kommer från olika kanaler som webbbutiker, e-post eller elektroniskt överförda. Extend gör det enkelt för dig att få kontroll över alla dina ordrar, på ett ställe. Extend effektiviserar & hanterar affärskritisk processer för ekonomi, lager, och orderinformation mot multipla partners, kanaler & marknader. Extend ger kontroll och realtids information samt inbyggd logik och intelligens för affärsprocessen.