2019-04-02 06:10Pressmeddelande

I Sydsverige flyr flest in på toaletten för att ta privata samtal

En ny undersökning som gjorts för att lyfta fram arbetsmiljöbrister som råder i de svenska kontorslandskapen idag visar att 79 procent i Sydsverige upplever stress av att inte kunna prata avskilt. Hälften av de kontorsanställda uppger att bristen på utrymmen där man kan arbeta eller samtala ostört är ett av problemen.

Undersökningen, som DPJ Workspace låtit göra, är riksrepresentativ och visar att 47 procent i Sydsverige störs av ljudet på sin arbetsplats och 1 av 10 anger tangentbordsljud som en bidragande faktor, något som anställda i andra regioner inte stör sig lika mycket på. Andra ljud som stör är främst kollegor som pratar i telefon eller med varandra och 29 procent önskar fler mötesrum att kunna ta enskilda samtal i. Idag flyr 7 procent i regionen in på toaletten för att ta privata samtal, vilket är en hög andel i relation till övriga län.

- Många kontor byggs fortfarande enligt gamla ritningar och gör inte plats för enskilda samtalsrum och moderna tysta zoner. Vi kan se följande fyra specifika problem på de kontor som inreds idag: bristen på konferensutrymmen, att aldrig kunna prata ostört, allt mindre plats till sitt förfogande, ingenstans att lägga eller låsa in sina personliga ägodelar säger Peter Johansson, expert på moderna kontorslösningar och vd på DPJ.

I samma anda visar underökningen att mer än en tredjedel i regionen saknar förvaring för sina personliga ägodelar. Enligt undersökningen har 24 procent inte fått kontorsinredningen utbytt på över fem år och 10 procent svarade att de aldrig fått inredningen utbytt. 

- Företag behöver börja ta sitt ansvar. Det blir alltmer viktigt att erbjuda moderna och smarta kontorslösningar för att anställda ska trivas på arbetsplatsen. I ett öppet landskap är det enklare att kommunicera med varandra, men det ställer krav på arbetsgivarna att hänga med i utvecklingen, säger Peter Johansson.

Om undersökningen:
”Kontorsinredningsbarometern” genomfördes i januari 2019 av PFM Research på uppdrag av DPJ Workspace. 1013 kontorsanställda mellan 29 – 65 år har svarat på undersökningen genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt. Resultaten har också brutits ner på följande län: Mellersta Norrland, Övre Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Västsverige, Stockholm, Småland och Sydsverige. 

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Johansson, vd DPJ Workspace, 070-693 13 79

 


Om DPJ Workspace

DPJ Workspace har sedan 1990 hjälpt företag med noga utvald inredning av kontor och hotell med, allt från färgsättning, möblering, montering och teknisk utrustning. DPJ Workspace har ett brett sortiment och samarbetar med formgivare, möbeltillverkare och arkitekter. Alltid med målsättning att erbjuda service genom att planera projekten från start till mål.