2019-04-02 06:05Pressmeddelande

I norr låter man sig inte störas – visar ny undersökning

En ny undersökning som gjorts för att lyfta fram arbetsmiljöbrister som råder i de svenska kontorslandskapen idag visar att anställda i Västerbotten och Norrbotten mycket sällan störs av ljudnivån på kontoren. I Västernorrlands och Jämtlands län uppger endast 3 procent att de blir störda i kontorslandskapet, vilket kan jämföras med de kontorsanställda i Skåne där så många som 14 procent ofta störs av ljudnivån och hela 19 procent i Stockholm.

Undersökningen, som DPJ Workspace låtit göra, lyfter fram arbetsmiljöbrister som råder i de svenska kontorslandskapen idag och berör främst problem med att inte kunna prata och arbeta avskilt. 73 procent av kontorsanställda i Sverige upplever stress på grund av att det inte finns tillräckligt många separata rum att kunna prata eller arbeta avskilt i för att få ro. I Västernorrland och Jämtland visar dock undersökningen att 6 procent flyr in på toaletten för att ta privata samtal. I Västerbotten och Norrbotten väljer 2 procent att arbeta på toaletten för att få ro.

- Många kontor byggs fortfarande enligt gamla ritningar och gör inte plats för enskilda samtalsrum eller tysta zoner. Vi kan se följande fyra specifika problem på de kontor som inreds idag: bristen på konferensutrymmen, att aldrig kunna prata ostört, allt mindre plats till sitt förfogande, ingenstans att lägga eller låsa in sina personliga ägodelar, säger Peter Johansson, expert på moderna kontorslösningar på DPJ Workspace.

I samma anda visar underökningen att 4 av 10 i Västernorrland och Jämtland saknar förvaring för sina personliga ägodelar. Majoriteten, 7 av 10, kontorsanställda i regionen anser att bra komfort, bekvämlighet och ventilation är viktigast i arbetsmiljön. Man värderar även möjligheten att kunna stänga in sig och ha bra belysning.

- 3 av 10 kontor i Norrlands län har inte bytt ut kontorsinredningen de senaste 5–10 åren. På 6 procent av kontoren har de aldrig bytts ut. Det är på tok för länge och arbetsplatser behöver ta sitt ansvar och hänga med i utvecklingen av de nya, smarta lösningarna som finns idag som kan bidra till anställdas ökade trivsel och välmående, säger Peter Johansson.

Om undersökningen:
”Kontorsinredningsbarometern” genomfördes i januari 2019 av PFM Research på uppdrag av DPJ Workspace. 1013 kontorsanställda mellan 29 – 65 år har svarat på undersökningen genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt. Resultaten har också brutits ner på följande län: Mellersta Norrland, Övre Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Västsverige, Stockholm, Småland och Sydsverige. 

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Johansson, vd DPJ Workspace, 070-693 13 79


Om DPJ Workspace

DPJ Workspace har sedan 1990 hjälpt företag med noga utvald inredning av kontor och hotell med, allt från färgsättning, möblering, montering och teknisk utrustning. DPJ Workspace har ett brett sortiment och samarbetar med formgivare, möbeltillverkare och arkitekter. Alltid med målsättning att erbjuda service genom att planera projekten från start till mål.

Kontaktpersoner

Peter Johansson
VD
Peter Johansson