2015-01-13 09:55Pressmeddelande

Ny teknik ger pengar tillbaka

null

Den nya tekniken i Hitachis serie 5-maskiner innebär miljövänligare maskiner med mindre utsläpp. Dessutom ger tekniken pengar tillbaka till maskinägarna, tack vare lägre bränsleförbrukning.

Hitachis generalagent i Sverige, Delvator AB i Eslöv får många vittnesmål från maskinägarna om lägre bränsleförbrukning. Ett av dem kommer från Joakim Galerius, maskinentreprenör i Sollentuna. Joakim driver Galerius Måleri & Entreprenad AB med två grävare och två hjullastare. En av grävarna är en ny Hitachi ZX170WT-5 hjulgrävare som Joakim själv kör sedan våren 2014. Den väger kring 20 ton och har en Isuzumotor med nyutvecklad teknik som lever upp till Steg 3B-kraven. Den nya motortekniken innebär ett effektivare energiutnyttjande som ger lägre dieselförbrukning.
– Jag har arbetat på olika byggprojekt i Sollentuna i flera år och har mycket körning åt flera olika kunder, berättar han.Att transportera sig mellan byggarbetsplatserna innebär en del extra förbrukning. Men när Joakim gräver räknar han numera med en förbrukning på 8 liter i timmen. Det är han mycket nöjd med, det är 15-20 procent lägre än vad han haft med motsvarande maskinstorlek tidigare.
Samma slags positiva vittnesmål kommer från Jonny Larsson, Skinnskatteberg. Jonny är enmansentreprenör med företaget Jonny Larssons Schakt AB. Vintern 2014-2015 körde han med sin nya 30-tons bandgrävare, en Hitachi ZX290LC-5, på byggprojektet Lindbacken strax utanför Uppsala. Där noterar han en genomsnittsförbrukning på ungefär 15 liter vid full produktion. Bandgrävaren 290LC-5 har ny motorteknik och det nya hydraulsystemet TRIAS med tre pumpar. De tre pumparna innebär bättre flöden och effektivare energiutnyttjande, samtidigt som maskinen blir mer följsam i kombinerade rörelser. Den moderna tekniken ger pengar tillbaka till maskinägaren: 

– Jag har bytt till en kraftigare och tyngre maskin, eftersom jag jobbar mycket med spont. Min tidigare 25-tonnare var i minsta laget. Nu ser jag att denna maskin inte drar mer än vad maskiner i en lägre viktklass brukar dra. Det är bra, säger han.

Jonny Larsson har haft Hitachi i många år och sett hur tekniken utvecklats. Han har även utvecklat sin egen körteknik. 

– Numera ger maskinerna mer kraft med lägre motorvarv och det är klart att det spar bränsle och därmed pengar, konstaterar han.
Bildtext 1:Joakim Galerius gläder sig åt 15-20 procent lägre förbrukning med nya Hitachin.
Bildtext 2:Jonny Larssons 30-tonnare drar inte mer än vad hans gamla 25-tonnare gjorde tack vare ny teknik.


Om Delvator AB

Delvator AB är generalagent för Hitachis entreprenadmaskiner i Sverige. Vi säljer Hitachis bandgrävare, hjulgrävare, minigrävare, giganter, tipptruckar, hjullastare, materialhanterare och andra specialmaskiner. Omsorgen om maskinägarnas totalekonomi finns uttryckligen inskriven i vår affärsidé. Tillsammans med Hitachis världsledande höga kvalitet är detta uttryck för målet att öka lönsamheten för dem som äger Delvatorsålda Hitachi. Delvator AB har huvudkontor i Eslöv, filialer i Härnösand och Stockholm samt ett rikstäckande nät av sälj- och servicebolag över hela Sverige.


Kontaktpersoner

Sussie Sörensson
Marknadsansvarig
Sussie Sörensson
Marknadsansvarig, Delvator AB
Jonas Coltén
VD
Jonas Coltén
VD Delvator AB