2018-07-18 12:19Pressmeddelande

Projektet i Mariposa, Kalifornien, beviljas viktigt tillstånd

Igår, 17:e juli, beslöt Mariposa County Planning Commission att bevilja Conditional User Permit (CUP) för den småskaliga biokraftanläggning i Mariposa som Cortus Energy (bolaget) planerar att uppföra och baseras på att förgasa lokala skogsråvaror med WoodRoll®

Kalifornien har på grund av ett över lång tid för litet uttag av skog drabbats av omfattande skogsbränder och skogsdöd och därför beslutat om starka inmatningstariffer för småskalig biokraft som baseras på användning av lokala skogsråvaror. Cortus Energy avser att i Mariposa, Kalifornien, uppföra en småskalig biokraftanläggning baserad på WoodRoll®. Anläggningen skall förgasa lokala skogsråvaror, gasen matas till gasmotorer som genererar el till elnätet. Priset på den inmatade elen styrs av en fastställd 20-årig inmatningstariff. Anläggningen baseras på WoodRoll®-anläggningen i Höganäs, kompletterad med gasmotorer och kommer att generera cirka 2,5 MW el.

Sedan 2016 har Cortus Energy tillsammans med en lokal grupp, Mariposa Biomass Project, utvecklat förutsättningarna för projektet. Bland annat erhölls i mars 2017 (PM 2017-03-27) ett investeringsstöd om USD 5 miljoner från California Energy Commission för att demonstrera ny högeffektiv biokraftteknik. Ansökan av CUP har tagits fram av Mariposa Biomass Project i samarbete med Cortus Energy. CUP är det enskilt viktigaste tillståndet och berör en rad områden bland annat en övergripande miljökonsekvensbeskrivning. Projektet erhöll CUP i februari men beslutet kunde överklagas och gjordes så av en lokal grupp. Gårdagens möte och beslut i Mariposa County Planning Commission innebär att CUP nu fastställs och överklagan avslås.

”Att CUP nu är klart innebär att vi nu kan gå vidare med aktiviteter för att realisera projektet i Mariposa. Vi är tacksamma för det goda samarbetet med Mariposa Biomass Project och deras omfattande arbete för att utveckla projektet, det är nu upp till oss att ta projektet vidare och bland annat säkra bränsleförsörjning och finansiering tillsammans med vår lokala partner Phoenix Energy. Vår målsättning är att kunna ta ett investeringsbeslut runt kommande årsskifte, ett sådant beslut förutsätter att Höganäsanläggningen visar bra resultat.”, säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

Cortus Energy has developed the WoodRoll® process, a breakthrough technology for thermal gasification of biomass. WoodRoll® is based upon industrially proven sub systems that are combined into a unique and patented process.

Compared to other thermal gasification technologies WoodRoll® has a number of distinct advantages such as:

  • Feedstock flexibility: A wide mix of feedstock (biomass based fuel) can be handled and the mix can change over time to optimize (minimize) the cost of fuel. No pretreatment of the feedstock is needed as drying is an integrated part of the WoodRoll®
  • Highest thermal yield: Heat from high temperature process stages is recovered at process steps with a lower temperature level resulting in the highest thermal yield. Typically 80% of the energy from the feedstock (biomass) is converted into the syngas. If heat is recovered (to e.g. a district heating net) the thermal yield can be raised up to 90%.
  • Clean syngas: The impurities are separated from the part that is gasified and the gasification is based on indirect heating and using steam as oxidizing agent, all this results in a clean syngas. Consequently there is no need to add costly downstream gas cleaning equipment. Impurities are measured on ppm level and the syngas can be used directly in gas engines / gas turbines.
  • Composition of syngas: The syngas has a typical composition of: hydrogen 55-60%, carbon monoxide 25-30%, methane 1-2% and rest is carbon dioxide. The unique hydrogen – carbon monoxide relation (2:1) enables a cost effective hydrogen- and bio-methane (SNG) production.

All in all the advanatges of WoodRoll® means that both the investment (CAPEX) and operational (OPEX) costs can be reduced which enable competitive renewable energy solutions based upon the WoodRoll® technology.


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology