2016-06-21 13:41Pressmeddelande

Order från Forest Energy på en Basic Engineering för projekt i Japan

null

Forest Energy har idag lagt en order på 550 000€ för en Basic Engineering för en första WoodRoll® anläggning i Japan. Uppdraget är för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Som tidigare meddelats (2 maj) ingicks ett strategiskt samarbetsavtal mellan Forest Energy (www.forestenergy.jp) och Cortus Energy om att utveckla den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa. I enlighet med detta avtal har Forest Energy av Cortus Energy beställt en Basic Engineering för en första anläggning.

Cortus Energy skall inom ramen för Basic Engineering leverera tekniskt underlag och arbetet genomförs under andra halvåret 2016. Resultatet kommer att ligga till grund för ett investeringsbeslut om att uppföra en WoodRoll®-anläggning på 2 MW el till det Japanska elnätet. Anläggningen skall drivas med lokalt bränsle (skogsbaserad biomassa) som säkerställer en hög inmatningstariff.

Parallellt med Basic Engineering kommer Forest Energy att slutligt bestämma plats, säkerställa långsiktig bränsleförsörjning, alla nödvändiga tillstånd samt en strukturerad finansiering. Med detta på plats förväntas ett investeringsbeslut och en order på en komplett anläggning kunna erhållas under första halvåret 2017. Anläggningen beräknas vara i drift cirka ett år efter projektstart.

Denna första anläggning för 2 MW el, baserat på den modulära 6 MW WoodRoll®-anläggningen, kommer att utgöra basen för det framtida samarbetet. Som tidigare rapporterats är potentialen för de närmaste 5 åren är upp till 25 projekt. Stimulanssystemet i Japan för biomassabaserad elproduktion är starkt, förmodligen det starkaste i världen. Inom det småskaliga segmentet, upp till 2 MW el, är incitamenten starkast (20 åriga stödavtal) och ligger idag på cirka 3 SEK/kWh.

"Vi är mycket nöjda med att vårt samarbete med Forest Energy utvecklats som planerat och att första steget till att realisera en anläggning nu är taget. Detta lägger grunden för att tillsammans med Forest Energy vidareutveckla den stora affärspotential som finns för WoodRoll® på den Japanska marknaden.” Säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

Cortus Energy has developed the WoodRoll® process, a breakthrough technology for thermal gasification of biomass. WoodRoll® is based upon industrially proven sub systems that are combined into a unique and patented process.

Compared to other thermal gasification technologies WoodRoll® has a number of distinct advantages such as:

  • Feedstock flexibility: A wide mix of feedstock (biomass based fuel) can be handled and the mix can change over time to optimize (minimize) the cost of fuel. No pretreatment of the feedstock is needed as drying is an integrated part of the WoodRoll®
  • Highest thermal yield: Heat from high temperature process stages is recovered at process steps with a lower temperature level resulting in the highest thermal yield. Typically 80% of the energy from the feedstock (biomass) is converted into the syngas. If heat is recovered (to e.g. a district heating net) the thermal yield can be raised up to 90%.
  • Clean syngas: The impurities are separated from the part that is gasified and the gasification is based on indirect heating and using steam as oxidizing agent, all this results in a clean syngas. Consequently there is no need to add costly downstream gas cleaning equipment. Impurities are measured on ppm level and the syngas can be used directly in gas engines / gas turbines.
  • Composition of syngas: The syngas has a typical composition of: hydrogen 55-60%, carbon monoxide 25-30%, methane 1-2% and rest is carbon dioxide. The unique hydrogen – carbon monoxide relation (2:1) enables a cost effective hydrogen- and bio-methane (SNG) production.

All in all the advanatges of WoodRoll® means that both the investment (CAPEX) and operational (OPEX) costs can be reduced which enable competitive renewable energy solutions based upon the WoodRoll® technology.


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology