2019-10-17 15:25Pressmeddelande

Mariposa-projektet i kön för garanterade intäkter under 20 år

Cortus ombud skickade 15/10 in anmälan till kön inom BioMAT-programmet för en 20-årig subvention av elleveranser för Mariposa projektet. Nätägaren, PG&E, har nu bekräftat anmälan och Cortus förväntar ett beslut under den kommande månaden

För BioMat-programmet i Kalifornien (https://www.cpuc.ca.gov/SB_1122/) gäller ett omvänt auktionsförfarande där Cortus nu kan nå det högsta elpriset ($199,97/MWh). Mariposa-projektets subvention under 20 år är värd upp till 90 000 000 $ om den nyttjas fullt ut.

Med ett tjugoårigt subventionerat elpris säkerställt under november kan Cortus börja bjuda in samarbetspartners och medinvesterare till projektet.

Med elsubventionen snart på plats för projektet i Mariposa kan vi med nya partners och samarbeten ta initiativet till en introduktion på den kanske just nu mest spännande och hungrigaste marknaden för förnybar energi, Kalifornien” säger Cortus VD Håkan SIgfridsson.


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!