2020-03-27 11:10Pressmeddelande

Mariposa-projektet godkänt för BioMAT-programmet

Nätägaren Pacific Gas & Electric (PG&E) har godkänt Cortus och Mariposa-projektet för leverans av 2,7 MW el. Det innebär att Cortus kan delta i kommande auktioner inom BioMAT-programmet för kontrakt om 20 års elleveranser för Mariposa projektet. Som tidigare meddelats kan Mariposa-projektets subvention under 20 år bli max $90 000 000 om den nyttjas fullt ut.  

För BioMAT-programmet i Kalifornien (https://www.cpuc.ca.gov/SB_1122/) gäller ett omvänt auktionsförfarande där Cortus nu kommer kunna nå det högsta elpriset ($199,97/MWh)Med ett godkännande för deltagande i nästkommande auktioner om ett tjugoårigt subventionerat elkontrakt kommer Mariposa-projektets intäkter säkras. För Cortus och bolagets samarbetspartners och medinvesterare innebär det att risken i projektet har minskat. 

Genom vår plats i kön kan vi nu styra projektet i Mariposa framåt med en betydligt mindre risk. Med de nya partners och samarbeten som Cortus jobbar kan vi snart ta steget in i Kalifornien, den kanske just nu mest spännande och hungrigaste marknaden för förnybar energi” säger Cortus VD Håkan Sigfridsson 

För mer information, kontakta: 

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30 

 

Om Cortus Energy 

Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca.15,000 aktieägare. 

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. 

Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser,  ca@mangold.se 


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!