2016-02-24 09:41Pressmeddelande

Höganäs AB och Cortus Energy AB har ingått ett föravtal om 6 MW modulär WoodRoll®

Höganäs AB och Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har per den 16:e februari skrivit ett föravtal (Term sheet) för en fortsättning på projektet Probiostål. Föravtalet beskriver affärsupplägget i probiostålprojektets nästa skede, där syngas skall ersätta naturgas för Höganäs AB.Föravtalet utgör också grunden för att påbörja utvecklingen av anläggningen till en modulär 6 MW WoodRoll® redan idag.

Cortus Energy utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll® tekniken för förgasning av biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll® tekniken kan Cortus Energy erbjuda kostnadseffektiva gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar.

Under 2015 har Höganäs AB och Cortus Energy startat projektering, Basic Engineering, av en anläggning för projektet Probiostål (se PM 2014-05-13) med stöd från Energimyndigheten. Tillsammans har parterna kommit fram till att en ökning av kapaciteten till 6 MW syngas och byggandet av en modulär anläggning för en framtida kommersiell drift är den bästa lösningen för projektet. Parterna har nu ingått ett föravtal (Term sheet) som beskriver de kommersiella grunderna för syngasleveranser till Höganäs med start 2018. Mot denna bakgrund inleds nu förhandlingar avseende ett kommersiellt avtal, som förväntas ingås under första halvåret 2016.

”Vi gläds åt att nu ha tagit nästa steg på en gemensam väg framåt med Höganäs. Med ett kommande kommersiellt avtal och installation av WoodRoll® i Höganäs kan vi, från en teknisk verifiering av syngas till Höganäs värmningsugnar i probiostålprojektet, sedan snabbt komma igång med kommersiella leveranser. Givetvis förutsätter detta att verifieringen faller väl ut. Från industriella kunder förväntar vi oss också ett ökat intresse och tillkommande intressenter kring WoodRoll®.” säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission, telefon 08-503 01 550, är Bolagets Certified Adviser.

Cortus Energy has developed the WoodRoll® process, a breakthrough technology for thermal gasification of biomass. WoodRoll® is based upon industrially proven sub systems that are combined into a unique and patented process.

Compared to other thermal gasification technologies WoodRoll® has a number of distinct advantages such as:

  • Feedstock flexibility: A wide mix of feedstock (biomass based fuel) can be handled and the mix can change over time to optimize (minimize) the cost of fuel. No pretreatment of the feedstock is needed as drying is an integrated part of the WoodRoll®
  • Highest thermal yield: Heat from high temperature process stages is recovered at process steps with a lower temperature level resulting in the highest thermal yield. Typically 80% of the energy from the feedstock (biomass) is converted into the syngas. If heat is recovered (to e.g. a district heating net) the thermal yield can be raised up to 90%.
  • Clean syngas: The impurities are separated from the part that is gasified and the gasification is based on indirect heating and using steam as oxidizing agent, all this results in a clean syngas. Consequently there is no need to add costly downstream gas cleaning equipment. Impurities are measured on ppm level and the syngas can be used directly in gas engines / gas turbines.
  • Composition of syngas: The syngas has a typical composition of: hydrogen 55-60%, carbon monoxide 25-30%, methane 1-2% and rest is carbon dioxide. The unique hydrogen – carbon monoxide relation (2:1) enables a cost effective hydrogen- and bio-methane (SNG) production.

All in all the advanatges of WoodRoll® means that both the investment (CAPEX) and operational (OPEX) costs can be reduced which enable competitive renewable energy solutions based upon the WoodRoll® technology.


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology