2019-06-19 07:34Pressmeddelande

Håkan Sigfridsson utses till ordinarie VD

Utprovningen av den första kommersiella WoodRoll®-anläggningen i Höganäs är inne i ett intensivt slutskede. Cortus förbereder sig nu för kommande beställningar och har startat förändringsarbetet för att möta marknadens stora intresse för bolagets förgasningsteknik.

Utnämningen av Håkan Sigfridsson till VD möjliggör en snabb implementering av pågående förändringsarbete och att Rolf Ljunggren som vVD kan koncentrera sig på marknadsföring och teknik för att snarast svara upp mot marknadens ökade intresse för nya beställningar.

Stockholm den 19 juni 2019

Per-Olov Norberg

Styrelseordförande Cortus Energy AB


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!