2015-01-29 13:52Pressmeddelande

Godkänt patent i USA för vätgasproduktion

Cortus Energys patentansökan för optimerad vätgasframställning genom termisk förgasning av biomassa från WoodRoll processen godkänns i USA

Cortus Energy arbetar med utveckla, marknadsföra och realisera kostnadseffektiva gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. Vätgas som bränsle till bränsleceller för både stationära och mobila applikationer förutspås spela en viktig roll i framtiden då energianvändningen elektrifieras alltmer. Att framställa förnybar vätgas i industriell skala är en nödvändighet för hållbara energilösningar som grundar sig på vätgas och om visionen om en fossilfri fordonsflotta skall realiseras.

Cortus Energys har i USA fått sin patentansökan godkänd för förnybar vätgasproduktion som baserar sig på en optimerad vätgasproduktion i WoodRoll®- processen. Tekniken grundar sig på att den gas som WoodRoll genererar genom att termiskt förgasa biomassa genomgår en vattengasskiftprocess som innebär att andelen vätgas från WoodRoll processen höjs från 55-60% till nära 100%.

”Vi ser med tillförsikt an på den stora potentialen för förnybar vätgas som förutspås finnas i de framtida energiförsörjningssystemen” säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiv energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag, telefon 08-463 80 00, är Bolagets Certified Adviser.

Cortus Energy has developed the WoodRoll® process, a breakthrough technology for thermal gasification of biomass. WoodRoll® is based upon industrially proven sub systems that are combined into a unique and patented process.

Compared to other thermal gasification technologies WoodRoll® has a number of distinct advantages such as:

  • Feedstock flexibility: A wide mix of feedstock (biomass based fuel) can be handled and the mix can change over time to optimize (minimize) the cost of fuel. No pretreatment of the feedstock is needed as drying is an integrated part of the WoodRoll®
  • Highest thermal yield: Heat from high temperature process stages is recovered at process steps with a lower temperature level resulting in the highest thermal yield. Typically 80% of the energy from the feedstock (biomass) is converted into the syngas. If heat is recovered (to e.g. a district heating net) the thermal yield can be raised up to 90%.
  • Clean syngas: The impurities are separated from the part that is gasified and the gasification is based on indirect heating and using steam as oxidizing agent, all this results in a clean syngas. Consequently there is no need to add costly downstream gas cleaning equipment. Impurities are measured on ppm level and the syngas can be used directly in gas engines / gas turbines.
  • Composition of syngas: The syngas has a typical composition of: hydrogen 55-60%, carbon monoxide 25-30%, methane 1-2% and rest is carbon dioxide. The unique hydrogen – carbon monoxide relation (2:1) enables a cost effective hydrogen- and bio-methane (SNG) production.

All in all the advanatges of WoodRoll® means that both the investment (CAPEX) and operational (OPEX) costs can be reduced which enable competitive renewable energy solutions based upon the WoodRoll® technology.


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology