2019-08-30 09:19Pressmeddelande

Framsteg för Mariposa projektet

Framsteg för Mariposa projektet när Cortus ställer sig i kö för tjugoårigt subventionerat elavtal

Cortus Energys styrelse har vid senaste styrelsemötet 2019-08-26 beslutat att ställa projektet i Mariposa (projekt MARY), Kalifornien, i kö för att erhålla ett tjugoårigt elavtal inom BioMat-programmet.

Cortus har beslutat att ställa projekt MARY i kö för ett tjugoårigt elavtal inom det så kallade BioMat-programmet i Kalifornien (https://www.cpuc.ca.gov/SB_1122/). För programmet gäller ett omvänt auktionsförfarande där Cortus nu når det högsta elpriset ($199,97/MWh). Under första halvåret har en osäkerhet kring programmets framtid funnits i och med att den amerikanska eldistributören PG&E har varit, och är, under konkursskydd (s k Chapter 11). Det har nu under kvartal två blivit klart att programmet är giltigt och PG&E bibehåller det aktivt.

Med ett tjugoårigt subventionerat elpris säkerställt innebär det att vi nu på allvar kan börja bjuda in samarbetspartners och investerare till projektet.

“Med projektet i Mariposa öppnar vi upp dörrarna för den amerikanska marknaden där delstaten Kalifornien är en förebild för hållbar elproduktion. Projektet blir även en referens för kommande SNG/RNG (syntetic natural gas/renewable natural gas) projekt som har stor potential i hela USA” säger Cortus VD Håkan Sigfridsson.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB,  e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!