2020-03-26 10:09Pressmeddelande

Första produktionen av förnybar energigas i Höganäs!

Cortus första energigas i Höganäs

Cortus Energy har producerat den första förnybara energigasen  i industriell skala vid anläggningen i Höganäs.

Cortus Energy (publ) har producerat den första energigasen vid anläggningen i Höganäs. Gasen är identisk med vad som tidigare producerats i pilotanläggningen i Köping, en ultraren och förnybar energigas som till fullo uppfyller leveransavtalet med Höganäs AB. Cortus försprång vad avser energigasens sammansättning, egenskaper och kvalité visar sig nu i en industriell skala. Denna första energigasproduktion är ett stort framsteg för Cortus. Uppskalningen av den patenterade processen respektive förgasningsreaktor och injektor motsvarar förväntningarna så här långt. Den ultrarena energigasen har producerats från char (träkol) som tidigare producerats vid vår pilotanläggning i Köping.

"Att vi nu fått igång produktion av ultraren och förnybar energigas i industriell skala är inte bara ett stort steg för oss på Cortus utan även för möjligheterna att ersätta fossila produkter med förnybara i en mycket vidare skala”, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.

”Att visa marknaden att vår teknik fungerar i större skala är en milstolpe för Cortus och därmed vinna våra kunders förtroende att gå vidare i sina beslutsprocesser att investera i en fossilfri framtid, säger Cortus VD Håkan Sigfridsson

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy AB, telefon 08-588 866 30.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 08.55 CET.

Om Cortus Energy
Cortus har utvecklat en lösning för att ersätta fossila bränslen där det gör mest nytta. Avfall omvandlas till förnybara bränslen för att reducera koldioxidutsläpp i sektorer som har en stor negativ klimatpåverkan, såsom stålindustrin och transportsektorn. Cortus är ett transparent företag med ca.15,000 aktieägare.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

 

 


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!