2019-10-28 18:15Pressmeddelande

Engineering order på 135 000 € från Engie

Cortus AB har idag mottagit en order på 135 000 € för en ”Advanced Feasibility Study” från Engie Cofely för att gemensamt projektera en anläggning för vätgas och koldioxid i sydvästra Frankrike.

Ett av världens största energibolag, Engie, har sökt en lösning för kostnadseffektiv produktion av förnybar vätgas (Hydrogen). Tillsammans med Engie har ett koncept, baserat på en standard 6 MW WoodRoll®, tagits fram för samtidig produktion av vätgas och grön koldioxid. Fram till idag har bl a bränsle från Bordeaux testats och verifierats. Engie har tidigare också besökt Cortus testanläggning i Köping. Parterna startar nu en förprojektering vars resultat ska ligga till grund för ett investeringsbeslut under 2020.

Det är båda parters uppfattning att lösningen som nu förprojekteras är ett revolutionerande steg mot produktion och leverans av kostnadseffektiv grön vätgas.

”Vi är glada över att få Engie som första kund för grön vätgas från WoodRoll®. Vi är också stolta att få jobba med ett av världens ledande energibolag med framtidens viktigaste energilösning” säger Håkan Sigfridsson VD på Cortus.   

”Vi är exalterade över den lösning och de möjligheter samarbetet med Engie ger oss inom vätgas och grön koldioxid. Inte minst utifrån våra planer och förväntningar inom dessa områden” säger Rolf Ljunggren grundare och styrelseledamot i Cortus. 

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30
Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 18.15 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser,  ca@mangold.se

About Engie

Our group is a global reference in low-carbon energy and services. In response to the urgency of climate change, our ambition is to become the world leader in the zero-carbon transition "as a service" for our customers, in particular global companies and local authorities. We rely on our key activities (renewable energy, gas, services) to offer competitive turnkey solutions.

With our 160,000 employees, our customers, partners and stakeholders, we are a community of Imaginative Builders, committed every day to more harmonious progress.

Turnover in 2018: 60.6 billion Euros. The Group is listed on the Paris and Brussels stock exchanges (ENGI) and is represented in the main financial indices (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) and non-financial indices (DJSI World, DJSI Europe and Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!