2020-06-04 10:34Pressmeddelande

Cortus får en beställning på första steget i bränsletestprogrammet

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har fått en beställning från det norska bolaget Float Production AS för att testa bränslen för grön bio-metanolproduktion med Cortus teknik. Beställningen avser bränsletester i labbskala och ordervärdet uppgår till cirka SEK 55,000.

Biometanol, är en sektor med stor potential för Cortus. Biometanol är ett flytande bränsle som bl.a används som fartygsbränsle (i förbränningsmotorer) och i bränsleceller. Bränsleceller omvandlar biometanol och syre (från luft) till el och värme. Elektriska fordon med bränsleceller (FCEV) drivs med väte eller metanol och eliminerar elbilens svagheter: kort räckvidd och långsam laddning. Det tilltänkta bränslet Cortus ska testa är restprodukter från fiskodling. Att kunna ta till vara på de restprodukter som kommer från den snabbt växande sektorn för fiskodling där det blir nödvändigt och alltmer möjligt att minska utsläppen och göra något direkt värdeskapande är ett vinnande koncept för alla parter.

”Detta är ett första initiativ till förädling av restprodukter från fiskodling där vi med vår teknik än en gång kan visa på potentialen att lösa ett avfallsproblem och samtidigt tillhandahålla gröna bränslen. Vi tillverkar resterande råvaror för återvunna produkter” säger Cortus grundare, Rolf Ljunggren.

Float Production AS är ett nystartat norskt bolag med målet att etablera ett eller flera företag som producerar grön biometanol och/eller bio-DME. Baserat på detta, tillsammans med partners inom olika tekniska områden, realisera projekt för att exemplifiera möjligheten att på ett grönt sätt konvertera färjor, snabbfärjor, lok, bussar och lastbilar till eldrift genom bränsleceller på biometanol.

”Restprodukter är en råvarukälla för oss. Under Glocal Green Energy-konceptet har vi pågående projekt baserade på en rad sådana råvaror som sågverk från sågverksindustrin, annat bioavfall och återvunnen koldioxid. Tillsammans med bland andra Cortus kommer vi att bygga upp värdekedjan som gör detta till en källa till framåtblickande grön universell energi” säger partner i Float Production AS, Dag Nikolai Ryste.

För mer information, kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30

Om Cortus Energy AB
Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!