2018-06-08 10:08Pressmeddelande

Cortus Energy producerar fordonsgas för första gången

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har nu avslutat Bolagets senaste testkampanj vid testanläggningen i Köping. Resultaten från kampanjen visar att det är möjligt att producera fordonsgas genom att förgasa lågvärdiga bränslen med WoodRoll®.

Förnybar fordonsgas är en viktig komponent i att uppfylla målsättningen om att Sveriges fordonsflotta skall vara oberoende av fossila bränslen år 2030. Idag framställs förnybar fordonsgas främst genom rötning av t ex matavfall vars potential dock är begränsad pga råvarutillgången. Skogen och dess avfalls- och biprodukter har en väsentligt större potential. Cortus Energys patenterade process WoodRoll® förgasar skogsbränslen och genererar en förnybar energigas vilken kan omvandlas till fordonsgas.

I den senaste testkampanjen vid Cortus Energys testanläggning i Köping har förnybar energigas från WoodRoll omvandlats till fordonsgas i två steg. Energigasen från WoodRoll® har i en katalytiskprocess omvandlats till metan och koldioxid och i ett efterföljande steg har koldioxid skiljts ut och fordonsgasen trycksatts för tankning till en av Bolagets egna gasbilar. Den katalytiska processen är utvecklad av Karlsruhe Institute of Technology i ett EU projekt med Cortus Energy som industriell partner. Cortus Energy äger marknadsrättigheterna till denna katalytiska process. Kampanjen är en del i Life+ projektet vilket stöds av Biogasxpose med Biogasöst som koordinator. Life+ har till avsikt att visa på produktion av fordonsgas genom förgasning av lågvärdiga lokala bränslen i östra Sverige.

"Att vi nu på ett mycket bra sätt visat hur energigasen från WoodRoll® kan omvandlas till fordonsgas är en viktig milstolpe för att kunna ta steget in i marknaden för fordonsgas och biometan till naturgasnätet. Den katalytiska process som vi varit delaktiga i att ta fram bygger på massproducerade komponenter från fordonsindustrin för att få kostnadseffektivitet i de kapacitetsområden som WoodRoll® verkar i", säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

Cortus Energy has developed the WoodRoll® process, a breakthrough technology for thermal gasification of biomass. WoodRoll® is based upon industrially proven sub systems that are combined into a unique and patented process.

Compared to other thermal gasification technologies WoodRoll® has a number of distinct advantages such as:

  • Feedstock flexibility: A wide mix of feedstock (biomass based fuel) can be handled and the mix can change over time to optimize (minimize) the cost of fuel. No pretreatment of the feedstock is needed as drying is an integrated part of the WoodRoll®
  • Highest thermal yield: Heat from high temperature process stages is recovered at process steps with a lower temperature level resulting in the highest thermal yield. Typically 80% of the energy from the feedstock (biomass) is converted into the syngas. If heat is recovered (to e.g. a district heating net) the thermal yield can be raised up to 90%.
  • Clean syngas: The impurities are separated from the part that is gasified and the gasification is based on indirect heating and using steam as oxidizing agent, all this results in a clean syngas. Consequently there is no need to add costly downstream gas cleaning equipment. Impurities are measured on ppm level and the syngas can be used directly in gas engines / gas turbines.
  • Composition of syngas: The syngas has a typical composition of: hydrogen 55-60%, carbon monoxide 25-30%, methane 1-2% and rest is carbon dioxide. The unique hydrogen – carbon monoxide relation (2:1) enables a cost effective hydrogen- and bio-methane (SNG) production.

All in all the advanatges of WoodRoll® means that both the investment (CAPEX) and operational (OPEX) costs can be reduced which enable competitive renewable energy solutions based upon the WoodRoll® technology.


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology