2020-06-02 14:43Pressmeddelande

Cortus Energy offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Prospektet avseende företrädesemissionen i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) om cirka 69,3 MSEK har idag, den 2 juni 2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Cortus och Mangolds hemsidor.

Prospektet finns tillgängligt på Cortus Energys hemsida, www.cortus.com, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedlar hålls tillgängliga på Cortus Energys och Mangolds hemsidor från och med teckningsperiodens första dag, 8 juni 2020. Teckningsperioden löper från och med den 8 juni 2020 till och med den 22 juni 2020.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen. Synch Advokat AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!