2019-12-19 13:10Pressmeddelande

Cortus Energy har uppnått MILSTOLPE 2 (3) i Höganäs. Anläggningen är nu tekniskt färdigställd.

Cortus Energy (”Cortus”) har glädjen att meddela att vår första kommersiella WoodRoll®-anläggning (6 MW) i Höganäs nu är tekniskt färdigställd, inklusive tredjepartsintyg och instruktionsmanualer. All utcheckning av komponenter är avslutad och styrsystemet är nu fullt implementerat och kvalitetssäkrat.

Eldning och varmtester (upp till 1 100°C) med naturgas är genomförd och efter godkännande av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är Milstolpe 2 (3) uppnådd.  Därmed kan Cortus fakturera Höganäs Sweden AB 1,25 MSEK.

Det är en stor glädje att vi nu har en anläggning som är klar för drift. Samtidigt är jag både rörd och lättad av vad vi har åstadkommit så här långt som ger både hopp och förväntan inför 2020”, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.

Nu fortsätter utprovningen med fullt fokus mot Milstolpe 3 (3) som innebär leverans av förnyelsebar syngas av godkänd kvalitet utan avbrott i 168 timmar (7 dagar). Målet är att Milstolpe 3 (3) ska uppnås i slutet av första kvartalet 2020, då ytterligare 1,25 MSEK kan faktureras. Därefter startar demonstrationsfasen och följs av leverans av förnyelsebar syngas till Höganäs vilket förväntas startas under andra halvåret 2020.

 


Om Cortus Energy AB

Green technology for a sustainable future!