2018-11-20 14:18Pressmeddelande

Analys Cortus Energy: Framtiden finns i förnybar energi

Cortus Energy är i slutfasen av färdigställandet av sin första WoodRoll®-anläggning på kommersiell nivå i Höganäs. Det är ett viktigt steg i Bolagets historia och kommer att användas som referensanläggning i framtiden. WoodRoll®-tekniken möjliggör ett mer effektivt och miljövänligt sätt att producera energirik och förnybar energi. Läs mer om framtidsmöjligheterna i analysen nedan.

Cortus Energy genomför en emission av units som vid full teckning kan inbringa 55,4 MSEK efter kostnader. 80 procent av emissions­likviden är säkrad via garanter eller åtaganden. Med ett lyckosamt idrifttagande kommer Höganäsprojektet skapa ringar på vattnet. Med den i uniten inkluderade teckningsoptionen som förfaller i juni 2019 kan ett bra utfall även i den skapa nya förutsättningar kring affärsmöjligheterna i USA, Japan, Tyskland och Frankrike.

Birger Jarl Securities har genomfört och publicerat en analys av Cortus Energy inför nyemissionen som nu finns på Analysguiden.se.

Vi uppmuntrar befintliga och nya aktieägare att ta del av analysen som en hjälp i beslut om en investering i Cortus Energy.

Källa: Analysen är utförd av Analysguiden/Jarl Securities AB.

Läs mer:

https://tools.euroland.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3539981&lang=sv-SE&companycode=s-cteh&v=s-cteh_ticker

 

Cortus Energy has developed the WoodRoll® process, a breakthrough technology for thermal gasification of biomass. WoodRoll® is based upon industrially proven sub systems that are combined into a unique and patented process.

Compared to other thermal gasification technologies WoodRoll® has a number of distinct advantages such as:

  • Feedstock flexibility: A wide mix of feedstock (biomass based fuel) can be handled and the mix can change over time to optimize (minimize) the cost of fuel. No pretreatment of the feedstock is needed as drying is an integrated part of the WoodRoll®
  • Highest thermal yield: Heat from high temperature process stages is recovered at process steps with a lower temperature level resulting in the highest thermal yield. Typically 80% of the energy from the feedstock (biomass) is converted into the syngas. If heat is recovered (to e.g. a district heating net) the thermal yield can be raised up to 90%.
  • Clean syngas: The impurities are separated from the part that is gasified and the gasification is based on indirect heating and using steam as oxidizing agent, all this results in a clean syngas. Consequently there is no need to add costly downstream gas cleaning equipment. Impurities are measured on ppm level and the syngas can be used directly in gas engines / gas turbines.
  • Composition of syngas: The syngas has a typical composition of: hydrogen 55-60%, carbon monoxide 25-30%, methane 1-2% and rest is carbon dioxide. The unique hydrogen – carbon monoxide relation (2:1) enables a cost effective hydrogen- and bio-methane (SNG) production.

All in all the advanatges of WoodRoll® means that both the investment (CAPEX) and operational (OPEX) costs can be reduced which enable competitive renewable energy solutions based upon the WoodRoll® technology.


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology