2014-05-16 09:55Nyheter

Video från presentation av Cortus Energy - Redeye Investor Forum, Stockholm

Video från VD och grundare Rolf Ljunggrens presentation av Cortus Energy AB (publ) på Redeye Investor Forum i Stockholm den 13 maj 2014:

Presentation Cortus Energy - Redeye Investor Forum, Stockholm


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30


Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology