2018-11-16 16:20Nyheter

Kronprinsessparet besökte Höganäs och Cortus Energy

null

Idag besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Höganäs AB och Cortus Energy. Detta för att se världens första anläggning som i industriell skala ska demonstrera fossilfri ståltillverkning baserat på termisk förgasning. En unik anläggning som på sikt kan revolutionera hela stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks.

Cortus Energys VD Rolf Ljunggren och Magnus Petterson, Energisamordnare Höganäs AB, gav en presentation av projektet och hur tillverkning av järnpulver kan bli mer klimatvänlig genom att ställa om från fossil till förnybar energi genom att förgasa biomassa med WoodRoll®. Efter presentation guidades Kronprinsessparet av Cortus Energy CTO, Marko Amovic, som förevisade WoodRoll®-anläggningen i Höganäs.

”Det är oerhört glädjande och inspirerande att Kronprinsessparet besöker vår första WoodRoll®-anläggning. Deras stora engagemang och intresse för ny teknik och hur detta kan bidra till ett mera klimatsmart och uthålligt samhälle var väldigt tydligt”, säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

Bakgrund

Fram tills nu har det inte funnits alternativ till fossila bränslen inom järn- och stålindustrin, men Cortus Energy har utvecklat en teknik som klarar tillverkningsprocessernas krav på bland annat renhet och höga temperaturer. Vid Höganäs AB finns nu världens första anläggning som ska demonstrera tekniken i industriell skala. En framgångsrik utvärdering kan sprida tekniken till fler företag i branschen och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer på Höganäs hemsida: https://www.hoganas.com/en/sustainability/renewable-energy-gas-and-bio-coke/ eller http://news.cision.com/se/hoganas/r/i-dag-invigs-varldens-forsta-anlaggning-for-fornybar-energigas-till-stalindustrin-i-hoganas,c2551841

Läs mer på Cortus Energy hemsida http://cortusenergy.com/hoganas.html

Om Höganäs AB

Höganäs är världens ledande tillverkare av metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I tätt samarbete med kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för till exempel bilkomponenter, elektriska motorer, högtemperaturlödning, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar vattenrening. Höganäs har 13 produktionsenheter runt om i världen och har 2 300 anställda. Omsättningen för 2017 var cirka 8 200 Mkr. Höganäs grundades 1797, och ägs av Lindéngruppen and Wallenbergägda FAM. www.hoganas.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Cortus Energy har två anläggningar, en testanläggning i Köping (2011-) och en industriell anläggning i Höganäs under uppförande. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. www.cortusenergy.com


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology