2018-06-21 15:26Nyheter

Invigning av världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin i Höganäs

null

Den 19:e juni, invigdes världens Cortus Energy och Höganäs AB världen första anläggning för att i industriell skala demonstrera fossilfri ståltillverkning baserad på förgasning av biomassa med ny teknik i Höganäs. Tekniken kan revolutionera stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks.

Anläggningen förgasar biomassa till en ren energigas vilken ersätter naturgas vid Höganäs ABs tillverkning av järnpulver. Förgasning av biomassa sker med Cortus Energys unika förgasningsprocess WoodRoll®. Cortus Energy har levererat, installerat och kommer driva anläggningen på Höganäs ABs område. 10 000 ton koldioxid per år kommer Höganäs ABs utsläpp reduceras när den nya anläggningen är i full drift.

150 inbjudna gäster och press välkomnades av Höganäs VD Fredrik Emilson. Helén Axelsson, Energi- och miljödirektör vid Järnkontoret talade om stålindustrins färdplan mot fossilfri stålproduktion. Magnus Petterson, Energisamordnare Höganäs och Rolf Ljunggren VD Cortus Energy återgav hur projektet tagits från idé till verklighet.

—Invigningen av vår första industriella WoodRoll® är en milstolpe för vårt företag. Vi är tacksamma att Höganäs AB är med oss i detta projekt. Efter sommaren påbörjas idriftagning av vår anläggning så att Höganäs AB skall kunna demonstrera hur fossilfri stålproduktion kan förverkligas under hösten, säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.


Peter Wallenberg Jr ordförande i stiftelsen FAM vilka är delägare i Höganäs AB samt Maria Wetterstrand, styrelseledamot i Cortus Energy invigningstalade innan bandet klipptes. Efter bandklippning kunde gästerna se anläggningen.

—Stålindustrin är energikrävande och inom Höganäs har vi tagit på oss ledartröjan för en fossilfri framtid inom branschen. Vi har fått förmånen att använda Cortus nya teknik vilket kommer hjälpa oss att ta ett stort steg framåt på vår hållbarhetsresa, säger Nicklas Lång, Hållbarhetschef på Höganäs. 


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology