2013-12-03 13:42Nyheter

Cortus Energy har tecknat Memorandum of Understanding med Nordkalk avseende försäljning av energigas i Estland

Cortus Energy har tecknat Memorandum of Understanding med Nordkalk avseende försäljning av energigas i Estland

Cortus Energy och Nordkalk har idag tecknat ett intentionsavtal. Avtalet omfattar de preliminära kommersiella villkoren för leverans och försäljning av energigas under minst 10 år till Nordkalks produktionsanläggning i Rakke, Estland. Arbetet fortsätter nu med att snarast ta fram ett leveransavtal för Rakke. Samtidigt påbörjas tillståndsprocessen för Cortus kommande verksamhet i Rakke. 

Leveransavtalet kommer att innebära att Cortus kommer att bygga två WoodRollanläggningar på Nordkalks produktionsanläggning i Rakke. Producerad energigas säljs av Cortus till Nordkalk och ersätter den naturgas som idag används av Nordkalk i Rakke.

Energigasleveranser från första anläggningen om 5 MW beräknas starta i början av 2015 och leveranser från anläggningen om 15 MW beräknas starta 2016.

Ovanstående innebär att projektet i Köping, där energigasen var tänkt att ersätta kol, tills vidare har prioriterats ner. I Rakke ska energigasen ersätta den dyrare naturgasen och därmed ges möjligheten till en högre avkastning för båda parter.

Testanläggningen om 500 kW kommer tillsvidare stå kvar hos Nordkalk i Köping för vidare utveckling och tester.

Se även www.nordkalk.se

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Rolf Ljunggren, VD Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com


Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.


Om Cortus Energy AB

Cortus Energy provide cost effective renewable energy gas for Power, Industrial and Transport applications based upon the patented WoodRoll® technology