2021-03-08 16:06Nyheter

Tillsammans gör vi förändringen

Combimix arbetar sedan flera år tillbaka med jämställdhet och aktivt förebyggande mot diskriminering. Det viktigaste i denna förändringsprocess är att vi lyfter frågan och att våra medarbetare är delaktiga i förändringen. Det är vi alla tillsammans som gör förändringen.

Hela byggbranschen och tillverkningsindustrin har förstått att vi måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald, likabehandling och jämställdhet. Det är fortfarande en lång väg att gå och Combimix är inget undantag. Vi arbetar med att ha ett arbetsklimat som är inkluderande och accepterande och vi förändrar kulturen.

 

Läs mer om detta på vår hemsida >


Om Combimix

Combimix tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns bl.a. produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader m.m. Försäljning sker i Sverige, Danmark, Norge och USA.