2013-04-10 09:41Nyheter

Marina marknaden

null

Den marina marknaden för golvavjämningsprodukter är stor. Passagerarfartyg, lastfartyg och gas- och oljeplattformar behöver avjämnas. Combimix har under en längre tid haft flera produkter certifierade av DNV som godkända för marina miljöer. Nu har vi valt att börja bearbeta den marina marknaden genom internationella kontakter som vi fått via vårt dotterbolag i USA. Vi känner oss mogna för att anta utmaningen då utvecklingsarbetet med att ta fram lätta produkter med god flytförmåga har slagit ut väl.

Vi bygger inte fartyg, men lättare fartyg är nämligen vårt mål.

Varvsindustrin

I många år var Europa tillsammans med Japan ledande inom fartygstillverkning. Under 80-talet kom Sydkorea och Kina som två nya aktörer på marknaden. Sydkorea är idag en aktör som har etablerat sig på den Europiska marknaden och äger ett flertal varv i Europa. Ser man på framtiden så växer den sydamerikanska marknaden enormt. Större delen av världens fartygstillverkning sker idag i Asien, främst i Sydkorea och Kina (bulk, containerfartyg och fraktbåtar).


Om Combimix

Combimix tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns bl.a. produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader m.m. Försäljning sker i Sverige, Danmark, Norge och USA.


Kontaktpersoner

Towe Aastrup
Marknadskoordinator
Towe Aastrup