2014-05-08 16:32Nyheter

Combimix ersätter produkten Cement Std med nya Cement FA

null

Cement FA har en annan kemisk sammansättning men är helt likvärdig Cement Std. Flygaska (FA) har delvis ersatt klinker i sammansättningen och klinkerandelen har kunnat reduceras. Betong med Cement FA ger därför en lägre koldioxidbelastning på miljön och är anpassad till dagens högt ställda krav på ett hållbart byggande. Den ger även ökad prestanda, bättre arbetsbarhet och mindre behov av vatten och tillsatsmedel.

Läs mer på vår hemsida >


Om Combimix

Combimix tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns bl.a. produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader m.m. Försäljning sker i Sverige, Danmark, Norge och USA.


Kontaktpersoner

Towe Aastrup
Marknadskoordinator
Towe Aastrup