2019-01-22 07:00Pressmeddelande

Kan man förebygga demens med hjälp av hörseln?

null

Personer med grav hörselnedsättning löper fem gånger högre risk att drabbas av demens jämfört med normalt hörande. Nu sker en omfattande studie i USA för att ta reda på om behandling av hörselnedsättning kan skydda mot demens. Den 23 januari kommer Prof Frank Lin, ansvarig för studien, till Sverige och Cochlear Nordic Symposium för att presentera sin forskning.

– Min tes är att behandling av hörselnedsättning med modern teknik och uppföljning faktiskt skulle kunna minska risken för kognitiv nedgång och demens. Det kräver en omfattande och kontrollerad studie, och det är den jag nu genomför i USA, säger Prof Frank Lin vid Cochlear Center for Hearing & Public Health på Johns Hopkins University.

Med studien ”Åldrande och kognitiv hälsoutvärdering hos äldre” utreder han bland annat om rätt behandlad hörselnedsättning skulle kunna motverka att personer i riskgruppen utvecklar kronisk demens.

Hörselnedsättning och demens ett känt faktum

Ett potentiellt samband mellan grav hörselnedsättning och demens har länge misstänkts men kunde inte bevisas fullt ut förrän för ett par år sedan. När erkända Lancetkommissionen för demensprevention, intervention och vård under 2017 förde samman all tidigare forskning kring ämnet kunde man klart visa ett samband och resultatet blev genombrottet som inspirerade till vidare studier.

– Lancetkommissionens rapport blev en enorm ögonöppnare, särskilt eftersom den direkt jämförde hörselnedsättning med andra mer kända och aktivt studerade externa riskfaktorer för demens som till exempel låg utbildning och högt blodtryck. Rapporten visa till och med att hörselförlust är den dominerande riskfaktorn. I min tidigare forskning hade jag sett en femfaldigt ökad risk för personer med grav hörselnedsättning att diagnostisera demens över tid jämfört med människor med normal hörsel. Med Lancetkommissionens rapport fick jag bekräftat att mina rön stämde, säger Prof. Frank Lin.

Världsledande forskare besöker Sverige

Den 23-24 januari kommer Prof. Frank Lin och andra framstående forskare inom audiologi till Malmö och Cochlear Nordic Symposium för att presentera nuvarande forskning.

– Vi ser med stort intresse på Frank Lins nuvarande forskning, där vår teknik skulle kunna lösa ännu ett folkhälsoproblem. Vår drivkraft har alltid varit att höja människors livskvalitet, inte minst när det kommer till åldersrelaterade sjukdomar som nedsatt hörsel. Visar det sig att hörselimplantat också skulle kunna förhindra demens så är det en stor seger för både forskningen och den tekniska utvecklingen, säger Lotta Vedholm, VD på Cochlear Nordic AB.

Fakta om hörselnedsättning:

Enligt en rapport från HRF (Hörselskadades Riksförbund) har 18,5% (= ca 1,5 miljoner) av den vuxna befolkningen hörselnedsättning, och hörselproblematiken ökar dramatiskt i takt med ökad ålder. Samtidigt finns det statistik som pekar på att unga människor idag riskerar sin hörsel p g a de lyssnar på mobila enheter med för hög volym.

Referenser

Aktuell studie

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6197326/

Hearing Loss and Incident Dementia

Frank R. Lin et al.

Arch Neurol. 2011 February ; 68(2): 214–220.

Dementia prevention, intervention, and care

Livingston G et al

Lancet. 2017 Dec 16;390(10113):2673-2734. 

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har 3 000 anställda globalt och investerar mer än 100 miljoner australiensiska dollar per år i forskning och utveckling. Produkterna innehåller hörselsystem för cochlea- och benledningsimplantat samt akustiska implantat. Fler än 450 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan nu höra tack vare Cochlear.


Om Cochlear

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har över 4 000 anställda globalt och investerar mer än 180 miljoner AUD per år i forskning och utveckling. Produkterna innehåller hörselsystem för cochlea- och benledningsimplantat samt akustiska implantat. Sedan 1981 har fler än 600.000 implantat hjälpt människor i alla åldrar att höra i över 180 länder.


Kontaktpersoner

Karin Walfridsson
Marketing Manager
Karin Walfridsson