2023-09-05 07:00Pressemelding

Behandling av hørselstap kan halvere risikoen for kognitiv svikt

  • En ny banebrytende studie har undersøkt om hørselsbehandling kan redusere risikoen for kognitiv svikt hos eldre mennesker: ACHEIVE-studien (Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders).
  • Resultatene ble presentert på et internasjonalt Alzheimer-møte i juli 2023 (AAIC®) og publisert samtidig i The Lancet1.

Det finnes allerede data som peker på sammenhengen mellom hørselstap og demens2. Nå publiseres for første gang en randomisert studie med fokus på behandling av hørselstap for å redusere denne risikoen. 977 deltakere i alderen 70-84 år med mildt til moderat hørselstap deltok i studien. Studien ble gjennomført over tre år ved fire ulike sentre i USA.

Resultater

I undergruppen som også hadde andre risikofaktorer for kognitiv svikt, reduserte aktiv behandling med høreapparater den kognitive svikten med 48 % sammenlignet med gruppen som ikke fikk behandling for hørselstapet. Det var imidlertid ingen forskjell i hele gruppen. Forklaringen på dette er at de var friskere og at oppfølgingen sannsynligvis var for kort.

Ifølge Lotta Vedholm, General Manager i Cochlear Nordic, er resultatet en milepæl i erkjennelsen av at hørselshelse er mer enn bare evnen til å høre. "Hvis du har flere risikofaktorer for å utvikle demens, har du stor nytte (48 % redusert risiko) av å minimere det du faktisk kan påvirke - i dette tilfellet hørselstapet. Å ta aktivt vare på hørselen hjelper folk til å forbli sosialt aktive, opprettholde sin mentale helse og være fysisk trygge. Å ta tak i hørselstap er et folkehelseproblem og bør prioriteres av både beslutningstakere og helsepersonell, ettersom det også har potensial til å redusere risikoen for langvarig kognitiv svikt hos eldre mennesker med ulike risikofaktorer."

Forfatterne av studien konkluderer med at funnene styrker bevisene for at man bør ta tak i de kjente modifiserbare risikofaktorene for kognitiv svikt og demens. I fremtiden kan dette også potensielt redusere den økende globale demensbyrden.

Hørselstap har en tendens til å forverres over tid, og hvis man vet når man skal starte riktig behandling, kan det hjelpe folk til å delta i de aktivitetene de elsker og opprettholde sin mentale helse. Personer med hørselstap anbefales å ikke vente med hørselskontroller for å unngå potensielle konsekvenser.

Om ACHIEVE-studien

ACHIEVE-studien er en randomisert studie av eldre voksne (70-84 år) med ubehandlet hørselstap og uten betydelig kognitiv svikt. Studien ble gjennomført på fire forskjellige steder i USA og inkluderte totalt 977 deltakere. Deltakerne ble rekruttert fra to studiepopulasjoner: 238 voksne som deltok i ARIC-studien (Atherosclerosis Risk in Communities) og 739 friske frivillige som nylig hadde deltatt i studien.

I løpet av tre år fikk intervensjonsgruppen høreapparater, en "verktøykasse" for egenkontroll og løpende veiledning og rådgivning fra en audiograf. Kontrollgruppen fikk veiledning av en helsepedagog om forebygging av kroniske sykdommer. Det primære endepunktet var endring i nevrokognitive prestasjoner over en treårsperiode.

Resultatene fra hele studiepopulasjonen viste ingen forskjell mellom hørselsintervensjons- og kontrollgruppene. Sammenligningen i ARIC-undergruppen viste imidlertid at den kognitive svekkelsen var hele 48 % mindre hos dem som fikk hørselsintervensjon enn hos dem som ikke fikk høreapparat.

Forskerne bemerket at deltakerne i ARIC-studien hadde flere risikofaktorer for kognitiv svikt, for eksempel lavere kognitiv skår ved studiestart og raskere kognitiv svikt i løpet av tre år enn de andre deltakerne.

ACHIEVE-studien leddes av Frank Lin, MD, PhD och Josef Coresh, MD, PhD vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och finansierades genom bidrag från National Institute on Aging, en del av U.S. National Institutes of Health. Studien inkluderade inte personer med hörselimplantat.

Referanser:

  1. Lin FR et al. Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet. [ePub ahead of print] DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01406-X. Available at https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01406-X/fulltext
  2. Livingston G et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet 2020; 396: 423-446


Om Cochlear Norway

Det er alltid menneskene som har vært Cochlears inspirasjon, helt siden professor Graeme Clark utviklet det første flerkanals cochleaimplantatet etter å ha sett sin far slite med sitt hørselstap. Siden 1981 har Cochlear levert mer enn 700 000 enheter i mer enn 180 land, som hjelper mennesker i alle aldre over hele verden til å høre. Som global leder innen implanterbare hørselsløsninger, knytter Cochlear mennesker til livets muligheter, og tar dem inn i verdens største hørselsimplantatsamfunn. Cochlears arbeidsstyrke er på mer enn 4500, som alle har en lidenskap for fremgang og som streber etter å møte behovene til mennesker som lever med hørselstap. Selskapet er i kontinuerlig innovasjon for å forutse fremtidige behov, og har til dags dato investert mer enn 2 milliarder dollar [i forskning og utvikling] for å utprøve grensene for teknologi og hjelpe flere mennesker med å høre. www.cochlear.com


Kontaktpersoner

Karin Walfridsson
Marketing Manager
Karin Walfridsson