2021-11-03 07:10Tiedote

Cochlear esittelee kuulon etätarkastuksen - tarjoaa paremman potilaskokemuksen ja voi vähentää klinikoiden kuormitusta

Remote Check -palveluaRemote Check -palvelua

Koronapandemian aikana digitalisaatio on vauhdittunut huomattavasti, mikä on luonut tarpeen keksiä uusia ratkaisuja tulevaisuuden terveydenhuoltoon. Cochlear, joka on johtava implantoitavien kuulolaitteiden toimittaja, tuo nyt markkinoille innovatiivisen telelääketiedepalvelun kuulon etätarkastukseen. Cochlearinä Remote Check -sovellus mahdollistaa kuulontarkastuksen suoraan puhelimessa sisäkorvaistutetta käyttäville – olinpaikasta riippumatta. Ratkaisu helpottaa potilaiden seurantaa ilman klinikkakäyntiä ja hoidon tarjoamista silloin, kun sitä tarvitaan.


- Etähoito on tulevaisuutta, eikä kuulonhoito ole poikkeus. Yhä useammilla potilailla on sisäkorvaistute, ja myös klinikoihin kohdistuva paine kasvaa. Siksi meidän on löydettävä uusia tapoja vastata potilaidemme tarpeisiin. Mahdollisuus tehdä kuulontarkastus kotona säästää sekä potilaan että klinikan aikaa1. Remote Check -palvelun avulla vahvistamme asemaamme tulevaisuuden kuulonhoitoratkaisujen johtavana toimijana, sanoo Cochlear Nordicin toimitusjohtaja Lotta Vedholm.

Telelääketiede eli etähoito on ollut kasvussa jo useita vuosia. Koronapandemian myötä kehitys otti useita askeleita eteenpäin, ja etähoito nyt on otettu käyttöön myös kuulonhoidossa Cochlearin uusimman innovaation Remote Checkin avulla. Sovelluksen avulla vaikeasti kuulonalenteisille potilaille, joilla on uusimman sukupolven puheprosessori, voidaan tehdä kuulontarkastus kotona ilman käyntiä klinikalla.

 

– Remote Check -etätarkastuksen suurin etu on se, että voin tehdä kuulotestin missä ja milloin haluan, samalla tarkkuudella kuin olisin klinikalla. Saan välittömän vahvistuksen siitä, että kuuloni on kunnossa, sanoo Stefan, yksi testiryhmän potilaista, joka on kokeillut Remote Check -palvelua.


Sisäkorvaistute (CI) on tekninen apuväline, joka ohittaa simpukan (cochlea) vaurioituneet aistinsolut ja kommunikoi suoraan hermoston kanssa. Istute voi auttaa palauttamaan kuurojen ja vaikeasti  kuulonalenteisten kuulon. Klinikalla tehdään säännöllisesti tarkastuksia potilaan kuulon laadun varmistamiseksi. Koska sisäkorvaistute on kuitenkin elinikäinen hoitomenetelmä ja monilla klinikoilla on jatkuvasti varattuja vuosittaisia seurantakäyntejä potilailleen, potilasvirta kasvaa, mikä puolestaan lisää jo ennestään rajallisiin kliinisiin resursseihin kohdistuvaa painetta. Pitkällä aikavälillä tämä voi johtaa kestämättömään tilanteeseen. Remote Check -palvelun maailmanlaajuiset testit aloitettiin vuosi sitten. Sen jälkeisessä arvioinnissa 95 % kohderyhmän klinikoista oli sitä mieltä, että tämä on hyvä työkalu sen määrittämiseen, onko käynti klinikalla tarpeen2.


–  Sisäkorvaistutehoito on erikoissairaanhoitoa, ja vain yliopistolliset sairaalat ja muutamat keskussairaalat huolehtivat tällä hetkellä näiden potilaiden seurannasta. Remote Checkin myötä suuri osa tarkastuksista voidaan tehdä kotona, matkaan ei kulu aikaa, ja tarkastus voidaan tehdä potilaalle sopivassa tilanteessa. Peräti 76 % kohderyhmiemme osallistujista pitää sovelluksen tärkeimpänä etuna sitä, että se säästää aikaa ja rahaa3, toteaa Lotta Vedholm.

 

Faktat: Remote Check toimii näin

Sarja tieteellisesti todistettuja testejä, mukaan lukien istutealueen kuvaus, jonka käyttäjä tekee sovelluksen avulla. Testi kokonaisuudessaan kestää vain noin 15 minuuttia.  Vastaukset lähetetään potilaan klinikalle ja arvioinnin jälkeen päätetään, onko potilaan kuulo odotusten mukainen vai onko käynti klinikalla tarpeen. Pienet toimenpiteet voidaan tehdä suoraan mobiilisovelluksen kautta. Remote Check -etätarkastus on tähän mennessä otettu käyttöön yli 60 klinikassa Euroopassa. Suomessa HUS Helsingin yliopistollinen sairaala tarjosi ensimmäisenä potilailleen tämän palvelun.

 

Cochlear.fi

 

Viitteet:

 

  1. Maruthurkkara S, Case S, Rottier R. Evaluation of Remote Check. A clinical tool for asynchronous monitoring and triage of cochlear implant recipients Ear Hear 2021 Jul 27
  2. Cochlear Limited. D1803507: Global Remote Check Pilot Recipient Evaluation – October 2020
  3. Maruthurkkara S, Allen A, Cullington H, et al., Remote Check Test Battery for Cochlear Implant Recipients: Proof of Concept Study. Int J Audiol2021 Aug 25;1-10

 

 

 


Meistä Cochlear

Cochlear on johtava maailmanlaajuinen istutettavien kuuloratkaisujen tuottaja. Cochlearilla on maailmanlaajuisesti yli 4 000 työntekijää. Yritys investoi tutkimukseen ja tuotekehitykseen vuosittain yli 180 miljoonaa Australian dollaria. Cochlear valmistaa muun muassa sisäkorva- ja luujohtoistutteita sekä akustisia istutteita, joita terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät keskivaikeasta erittäin vaikean kuulonaleneman hoitamiseen. Vuodesta 1981 lähtien Cochlear on valmistanut yli 600 000 istutetta ja auttanut kaikenikäisiä ihmisiä yli 180 maassa kuulemaan.


Yhteystiedot

Karin Walfridsson
Marketing Manager
Karin Walfridsson