2018-06-26 08:17Pressmeddelande

Management Sergels Torg

null

I sommar genomför vi extra insatser för att göra Sergels Torg säkrare, tryggare och attraktivare. City i Samverkan kommer tillsammans med Norrmalms Stadsdelsförvaltning, Polisen, stadens olika förvaltningar och fastighetsägarna att arbeta med trygghetsskapande åtgärder för att förbättra upplevelsen av Sergels Torg.

Nu öppnar vi tillsammans ett Trygghetskontor alldeles intill Sverigerummet nere på Plattan, där platsens alla aktörer kan verka utifrån en gemensam lägesbild och ett helhetsperspektiv. Genom att arbeta med social prevention, polisiära insatser och daglig närvaro tar vi hand om platsen som om det vore vårt gemensamma vardagsrum.

Under juli och augusti kommer bland annat en platsansvarig, två ordningsvakter och två plockstädare fokusera på att ta hand om Sergels Torg varje dag. De kommer att vara aktiva på platsen och Trygghetskontoret är basen för det gemensamma arbetet tillsammans med övriga aktörer under sommaren. Städarna, som arbetar enbart med Sergels Torg, har även tillgång till en fimpsug och en skurmaskin för att hålla högsta kvalitet på platsen.

Sergels Torg är ett prioriterat område och en del av Vision Klara i den lokala samverkansöverenskommelsen mellan Norrmalms stadsdel och Polisen.

Sergels Torg och dess absoluta närområde besöks av ca 100 000 besökare dagligen och är Stockholms mest centrala plats. Hit kommer de flesta som besöker Stockholm City. Sommarens insatser ingår i det långsiktiga arbetet med målet att Sergels Torg ska bli en trygg, inbjudande och händelserik mötesplats, öppen för alla.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West