2021-11-17 15:55Pressmeddelande

City i Samverkan Stockholm växlar upp med ny VD

null

Monica Bruvik har utsetts till ny vd för City i Samverkan Stockholm. Hon kommer närmast från HUI och har många års erfarenhet av handels- och platsutveckling. 

City i Samverkan Stockholm är organisationen för offentlig-privat samverkan för alla som vill utveckla och förstärka Stockholm City tillsammans. Medlemmar är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt andra engagerade företag och organisationer.

Monica Bruvik har utsetts till ny VD för City i Samverkan. Monica är Civilingenjör i Lantmäteri och har de senaste 15 åren arbetat med handel och platsutveckling. Närmast kommer hon från en roll som senioranalytiker på HUI och har tidigare arbetat som fastighetsutvecklare på WSP och VD på Centrumutveckling. De senaste åren har hon även varit styrelsemedlem i City i Samverkan.

- Monica kommer, i sin roll som vd, att intensifiera arbetet med att svara upp mot Stockholms citys nya utmaningar och medlemmarnas nuvarande och kommande behov, säger Lars Backemar, styrelseordförande City i Samverkan.

Stockholms city har påverkats av skärpt konkurrens, förändrade konsumtionsvanor, stora ombyggnadsprojekt och de senaste årens pandemi. Återhämtningen pågår men fler åtgärder kan vidtas för att förstärka citys attraktionskraft.

- Jag ser fram emot att få initiera och underlätta det viktiga samskapandet som krävs i en tid med stora förändringar. Lika många utmaningar som finns, lika många möjligheter finns att utveckla Stockholms city till en ännu mer attraktiv och händelserik citykärna, säger Monica Bruvik.

Gabrielle Gjerswold, som har varit VD sedan år 2020 har valt att lämna uppdraget för att arbeta i Botkyrka kommun.

Monica Bruvik tillträder som VD den 1: a februari 2022.

För mer information:
Lars Backemar, styrelseordförande City i Samverkan Stockholm
070-552 85 75, lars@backemarconsulting.se


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER