2020-10-29 13:03Pressmeddelande

City i Samverkan har tagit fram två nya analysverktyg för utveckling av platser

null

För att kontinuerligt mäta, analysera och utvärdera olika insatser på platser, stråk eller torg har vi tagit fram två nya analysverktyg: Upplevelseindex och Vistelseindex. Analyserna kan utföras och användas genom hela utvecklingsprocessen: innan insatserna, kontinuerligt under arbetet, samt efter genomförande för att följa upp resultatet.

Som medlem i City i Samverkan får du tillgång till analyserna på hemsidan. Kontakta oss om ni har behov av att genomföra en analys anpassad för er plats. Saknar ni era inloggningsuppgifter? Mejla: medlem@cityisamverkan.se

Upplevelseindex

Upplevelseindex definierar totalupplevelsen av en plats. Den utgår från sex nyckelfunktioner för en attraktiv plats: rent och snyggt, stadsmiljö, innehåll, säkert och tryggt, tillgängligt och helhetsuppfattning. Metoden ger ett underlag för att se vilka behov som finns och var utveckling bör prioriteras.

Vistelseindex

Vistelseindex är en undersökningsmetod som ger ett underlag och en ökad förståelse för vilka målgrupper som vistas på en plats. Kategorierna uppstannande och vistelse indikerar hur väl platsen fungerar som mötesplats.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER