2018-06-28 12:39NYHETER

Välkommen till frukostseminarium om besöksnäringens betydelse för Stockholms utveckling

null

Är turismen Sveriges nya basnäring? Turismen är en växande bransch för näringslivet och det finns behov av 50 000 nya jobb i Sverige inom de närmsta åren. För att möta detta behov krävs ett samspel mellan stadens olika aktörer, en god kvalitet i det offentliga rummet, samt ett värdskap i form av god skyltning, personligt bemötande, tips och annan information som bidrar till en fulländad besöksupplevelse.

För att skapa ökad insikt har City i Samverkan genom två intervjuundersökningar tagit pulsen på turisternas beteenden ute på stan där resultatet redovisas på seminariet. Även Visit Stockholm redovisar sina analyser och undersökningar. Moderator är Caroline Strand, Visit Stockholm.

Program

08:00-08:15 Frukost

08:15-08:30 Presentation av turistundersökningar och analyser

Lotta Andersson, Visit Stockholm

Marcus van Dijk, City i Samverkan

08:30- 08:50 Två attraktioner med genomarbetade koncept

Pelle Lindberg (preliminärt), Abbamuseet, framgångsfaktorer med det populära turistmålet

Mats Hederos, AMF fastigheter, analys och strategi bakom destinationen Brunkebergstorg

08:50-09:15 Paneldiskussioner

Lars Sandberg, AB Folkets Hus i Stockholm, f.d. hotelldirektör Scandic Haymarket

Cecilia Österlind, Tillväxtverket

Pelle Lindberg, Abbamuseet

Mats Hederos, AMF fastigheter

Med flera.

Tid: Fredag 14/9, kl.08:00-09:15

Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

OSA senast 11/9 till lotta.hammar@cityisamverkan.se


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West