2014-11-11 12:32NYHETER

Trygghetsanalys Sergels Torg

null

City i Samverkan har gett stiftelsen Tryggare Sverige i uppdrag att göra en trygghetsanalys av Sergels Torg. Syftet med kartläggningen är få en korrekt och samlad bild av nuläget.Bakgrunden är City i Samverkans arbete med att tillsammans med aktörer i området förbättra platsen genom platsrelaterade åtgärder.

Klicka på länken nedan för att ta del av rapporten.

http://www.cityisamverkan.se/trygghetsanalys-serge...


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West