2015-08-11 16:01NYHETER

#Stockholmsjul - En modern julmarknad med tradition 21 november - 23 december 2015

null

En modern julmarknad med tradition

Julen 2015 kommer en helt ny typ av julmarknad anordnas på Sergels Torg i Stockholm. Det blir en modern julmarknad som inte liknar något vi tidigare sett i Sverige och inspirationen kommer bl.a. från Winer Village som hålls juletid i Bryant Park i New York. Detaljisterna kommer att inrymmas i glaspaviljonger, alla med med en egen entré och välkända kedjor blandas med mer traditionella julhandlare med hög kvalitet. Tanken är att besökarna ska kunna handla sina julklappar och samtidigt få en stämningsfull upplevelse. 

En prototyp av paviljongen har i sommar använts till turistinformation på Sergelgatan. Den har varit mycket omtyckt för sitt utseende och fått många besök under sommaren. Vi har kontinuerlig dialog med tillståndsenheten på Trafikkontoret för att placeringen av paviljongerna blir så optimal som möjligt. I dagsläget är tillstånden inte klara men målet är att premiären av julmarknaden sker julen 2015.

Om du som aktör i City vill delta eller har något företag som skulle passa på vår julmarknad vänligen kontakta:

lotta.hammar@cityisamverkan.se


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West