2020-04-20 07:29NYHETER

Stark utveckling för sällanköpshandeln i City under 2019

null

Leverans av statistik från SCB har en viss eftersläpning. Denna data speglar därmed tiden före coronapandemin bröt ut med dess effekter på våra stadskärnor.

---

City gick på plus förra året i likhet med riket och externhandeln. Resultatet för City år 2019 blev plus 5 procent, vilket var något bättre än riket totalt och på samma nivå som externhandeln. City utvecklades även bättre än klädförsäljningen i riket och betydligt bättre än malmarna. Utvecklingen för City var bättre än året innan, år 2018 minskade City med 1 procent.

Riket som helhet utvecklades under 2019 sämre än City och ökade med 3 procent. För galleriorna och varuhusen i City gick det sämre än för City som helhet – minus 1 procent. En liknande skillnad i utveckling mellan City som helhet och galleriorna och varuhusen kunde ses även under 2018.

Omsättningsuppgången för externhandeln i Storstockholm under 2018 fortsatte även under 2019. Resultatet för 2019 blev plus 5 procent.

Ett bra mått på Citys konkurrenskraft är att jämföra City med klädförsäljningen i riket, eftersom City domineras av beklädnadshandel. Riket kläder ökade sin omsättning under 2019 med 2 procent, vilket var lägre än City.

Malmarna hade en nolltillväxt under 2019 jämfört med året innan. Även 2018 hade malmarna en nolltillväxt. Bäst gick det för Vasastan och sämst för Östermalm.

Handelsindex och procentuell förändring kvartalsvis för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018 2019
1 100   97   93   96
2 109  108  112  113
3 108  107  106  113
4 133  135  132  144

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parantes anges ackumulerande värden.

Kvartal City 2017 City 2018 City 2019
1 -3% (-3%) -5% (-5%) 4% (4%)
2 -2% (-2%) 4% (0%) 1% (2%)
3 -1% (-2%) -1% (0%) 6% (4%)
4 1% (-1%) -2% (-1%)  8% (5%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West